Setkání k novelizaci Zkušebních řádů

20.02.2012 14:05

Setkání k novelizaci Zkušebních řádů

19.2.2012

Vladimíra TicháSetkání k novelizaci Zkušebních řádů

Většina majitelů, chovatelů a příznivců loveckých psů asi ví, že se bude novelizovat Zkušební řád. Je to věc nadmíru důležitá, která se také velmi dotýká těch, kdo zkoušky a zvláště pak zkoušky lovecké upotřebitelnosti organizačně zabezpečují, tedy Okresních mysliveckých spolků.

 

Není to poprvé, co se Zkušební řád mění. Poprvé ale došlo k tomu, že kynologická komise ČMMJ rozeslala návrh řádu OMS a chovatelským klubům k připomínkování. Odezva je zajímavá a nadmíru potěšitelná. Jsme zvyklí, že lidé jakékoliv změny kritizují, ale něco udělat sami většinou nechtějí. Kynologové se k problému postavili trochu jinak.

Vyslovené zajímavá aktivita vznikla u ohařů. Nejedná se o nějaký náhodný proces, ale o cílenou a dobře promyšlenou práci, která prozatím vyvrcholila setkáním, které se uskutečnilo 18.února 2012 v prostorách České zemědělské univerzity v Praze. Akce se celkem zúčastnilo 43 lidí, z toho 22 zastupovalo OMS. Účastníci přijeli z celé republiky od Západních Čech až po Moravu.

Po organizační stránce bylo vše výborně připraveno. Na velké obrazovce se promítalo znění Zkušebního řádu . Připomínky a návrhy byly součástí textu, ale byly vyznačeny barevně.O jejich přijetí či zamítnutí se hlasovalo. Připomínek bylo poměrně hodně a např. 45 jich zaslaly OMS. Celé jednání mělo pracovní atmosféru a bylo vidět, že se sešla skupina lidí na vysoké profesionální úrovni. Potěšitelné je, že zastoupení měli všichni, pro koho je Zkušební řád normou velmi důležitou, tedy vůdci psů, rozhodčí a pořadatelé.

Výsledný materiál půjde Kynologické komisi. Lze si jen přát, aby byl brán v úvahu. Jen nerozumný člověk by se nezabýval názory praktiků a naopak rozumný člověk bude jen rád, že se mu tak rozsáhlý a pečlivě zpracovaný materiál dostal do ruky a bude se jej snažit maximálně využít.