Sněm Klubu sokolníků při ČMMJ

23.02.2015 10:27


Sněm Klubu sokolníků při ČMMJ
V sobotu 21.2.2015 se konal v Opočně sněm Klubu sokolníků při ČMMJ, který kromě jiného volil nové vedení Klubu. Protože z dosavadního výboru nekandidoval až na jednu výjimku žádný z dosavadních členů, bylo zvoleno v podstatě zcela nové vedení.
Do výboru Klubu byli zvoleni:
1. Předseda: Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.
2. Jednatel: Bc. Petr Čermák 
3. Finanční hospodář: Michael Budera
4. Člen výboru pro legislativu: Ing. Luděk Králíček
5. Člen výboru pro styk s ochranářskými organizacemi: Mgr. Soňa Tomková
6. Člen výboru pro styk se zahraničními organizacemi: MVDr. Martin Ptáček
7. Člen výboru pro propagaci: František Kubíček
 
Do dozorčí rady Klubu byli zvoleni:
Mgr. Olga Ptáčková, Radek Staněk, Jana Malinovská
 
Sněmu se za MR ČMMJ zúčastnil Ing. Josef Vlášek a za DR ČMMJ JUDr. Miroslav Machala.
Dosavadní předseda Ing. Petr Zvolánek si zaslouží poděkování za vedení Klubu sokolníků v uplynulém období.