Spor s myslivci kvůli divočákům končí

06.02.2014 13:17

 

Datum: 6.2.2014
Zdroj: Znojemský deník
Autor: KAMIL ČERNÝ
Rubrika: Znojemsko

Třebíčsko – Spor mezi myslivci z Přibyslavic a Zemědělským družstvem Okříšky skončil, alespoň pro nejbližší týdny. Soudce nevyhověl ani jedné ze stran, spokojenější s rozsudkem jsou ale myslivci. Zatímco družstvo požadovalo 55 tisíc korun za řádění divočáků, myslivecké sdružení škody neuznávalo. K rozrytí luk mělo dojít loni na jaře. Jako důkaz družstvo předložilo dva znalecké posudky. Soudce Jan Tesař však požadavku, podle vlastních slov, vyhovět nemohl. "Soud musel nárok rozdělit. První z nich vzešel z místního šetření, ke kterému došlo 18. dubna 2013. I kdyby došlo ke škodám v tento den, nepodařilo se žalobci uplatnit škody do dvaceti dnů, což ukládá zákon o myslivosti," vysvětlil soudce. Posledním dnem pro doručení písemnosti o vzniku škod byl 7. květen, k myslivcům se ale dostala až o dva dny později. Požadavek družstva na necelých 48 tisíc proto soudce zamítl. Zabýval se proto pouze druhou částí žaloby, která vycházela z dalšího posudku. Ten odkazoval na škody, které byly zjištěny 22. května. V tomto případě k překročení dvacetidenní lhůty nedošlo. "Na straně žalobce škoda vznikla a žalovaný za tuto škodu odpovídá," řekl soudce Tesař. Posléze však svůj verdikt zmírnil. "Žalobce ale nečinil v podstatě žádná opatření, aby ke škodám nedošlo," doplnil. To na předchozím jednání u soudu nepřímo uznala i Ilona Chládková, která okříšské družstvo právně zastupovala. Další sumu, kterou zemědělci po myslivcích požadovali, proto soudce ponížil o třetinu na 4 984 korun. Podobná částka u soudu zazněla hned v úvodu prvního jednání, kdy se myslivci vyjádřili, že by v případě mimosoudní dohody byli ochotni uhradit pět tisíc korun. Větší sumu považovali za likvidační. "Náklady na urovnání pozemků nemohly být vyšší. Dá se říct, že jsme odhadovali, že to takhle dopadne. Osobně jsem spokojen," řekl hospodář mysliveckého sdružení Jiří Vavroušek. Necelých pět tisíc korun myslivci podle něj uhradí a proti rozsudku se odvolávat nebudou. Družstvo má čas na odvolání do doby, než rozsudek nabude právní moci. Soudce Tesař nepřiznal ani jedné straně náhradu za náklady řízení. Po vyhlášení rozsudku vyzval soudce obě strany ke vzájemné dohodě o budoucí spoluprací. "Pokud nedojde k nastavení určitého mechanismu, budeme se tu pravidelně scházet po každé sklizni znovu a znovu," upozornil. --- "Na straně žalobce škoda vznikla a žalovaný za tuto škodu odpovídá." soudce Jan Tesař