Šumava chystá nový projekt na záchranu tetřívků (jihoceskenovinky.cz)

28.04.2014 13:19
 

Na Šumavě sečetli počet tetřívků během nejkomplexnějšího monitoringu tohoto ptáka na území Ptačí oblasti Šumava, Ptačí oblasti Boletice a přilehlých lokalit v Rakousku a Bavorsku. Tetřívek patří mezi nejohroženější živočichy Šumavy.

Jeho počet od minulého sčítání na území Národního parku Šumava klesl. Správa NP a CHKO Šumava plánuje záchranný program, jehož cílem bude posílení populace tetřívka obecného na Šumavě. Jihoceskenovinky.cz informoval Pavel Pechoušek, tiskový mluvčí Správy NP a CHKO Šumava.

Zachránit populaci tetřívka obecného (Tetrao tetrix) na Šumavě. Takový je cíl projektu, který plánuje Správa NP a CHKO Šumava. Šumava má za sebou nejkomplexnější sčítání v dějinách Správy šumavského parku.

Ve srovnání s minulými léty klesly počty tetřívků obecných na území Národní parku Šumava o 20 vzácných ptáků. Celkově na celém sčítaném území - Ptačí oblast Šumava, Ptačí oblast Boletice a přilehlých oblastí v Rakousku a v Německu bylo v rámci uvedeného monitoringu zjištěno 65 tetřívků, z čehož bylo 35 kohoutků a 30 slepiček.

"Jeho snižující se počty jsou již alarmující. Letos jsme nechtěli při sčítání tetřívků vynechat ani jednoho ptáka a proto jsme ve spolupráci s odborníky například z České ornitologické společnosti zorganizovali velké a plošné sčítání. Chceme pracovat pouze s exaktními daty," uvádí Miroslav Böhm, náměstek ředitele Správy NP a CHKO Šumava pro ochranu přírody.

Počty tetřívků monitorují vědečtí pracovníci Správy NP a CHKO Šumava každý rok. V takovém rozsahu, takto komplexně a zodpovědně, navíc v jeden den se sčítání dělalo na území Národního parku Šumava vůbec poprvé.

"Doposud se sčítalo na známých tokaništích, pouze s omezeným počtem pozorovatelů. Mohlo se tak stát, že ne všichni ptáci byli zaznamenáni. Letos jsme proto pozvali desítky specialistů, aby došlo k vyloučení chyb při sčítání například přeletem na jiné tokaniště," říká Vlastimil Novák, zaměstnanec odboru ochrany přírody Správy NP a CHKO Šumava.

Správa NP a CHKO Šumava chce nyní ve spolupráci se zahraničními odborníky z Rakouska a Národního parku Bavorský les připravit záchranný program k posílení populace tohoto vzácného ptáka z čeledi kurovitých. Celoplošný monitoring tetřívka obecného na území celého Národního parku Šumava znamenal start tohoto projektu.

"Vše je v počátcích a my se snažíme promýšlet různé varianty, jak navýšit počet tetřívků na Šumavě. Zjišťujeme, která možnost bude pro Šumavu ideální. Musíme se zaměřit na tetřívčí biotopy a hlavně na systematické snížení počtu jeho predátorů," uvádí Pavel Pechoušek, tiskový mluvčí Správy NP a CHKO Šumava.

Na Šumavě se stavy tetřívka dlouhodobě snižují od 70. let minulého století. Mezi nejzávažnější faktory způsobující jejich úbytek pravděpodobně patří predace, změna způsobu hospodaření v biotopech tetřívka, kdy tyto biotopy postupně zarůstají a vytváří tak kromě jiného i kryt pro predátory. Pro tuto příčinu se vyslovila většina účastníků monitoringu. Jako hlavního predátora uvedli lišku obecnou a straka obecnou.