Svatohubertská mše se konala ve Fryštáku

06.10.2014 10:04


Zlínský deník
Fryšták –Vsobotu 27. září byla ve farním kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku sloužena svatohubertská mše za myslivce a singularisty z Fryštáku, Dolní Vsi a Horní Vsi. Tato tradice, obnovená po roce 1989 v mnoha českých a moravských mysliveckých sdruženích, je výrazem poděkování myslivců a správců lesů a honiteb za dary přírody, zdraví a zároveň prosbou o přízeň světce sv. Huberta pro další rok práce. Tato mše se ve zdejším kostele slouží již od roku 2010, kdy se myslivecké sdružení Ondřejovsko Fryšták rozhodlo spolu se singulárními společnostmi Fryšták a Horní Ves– Vítová, že by bylo vhodné založit tuto tradici. Mše byla sloužena na počest patrona myslivců sv. Huberta, zároveň tím také byla uctěna památka hrabětě Jana Nekeše mladšího,hradního pána, který daroval obcím lesní pozemky a taky na počest všech zemřelých myslivců a singularistů. Takových mší se koná v naší vlasti mnoho. Tato fryštácká měla ale jednu zvláštnost. Při její organizaci spojili síly myslivci bez ohledu na příslušnost, ve kterém sdružení ve Fryštáku působí. A to byla největší devíza této krásné a důstojné slavnosti, konané v nádherné atmosféře hudby a zpěvů trubačů z Lipníku a pěveckého sboru z Holešova a Hranic na Moravě. Žádná nevraživost a někdy i závist, jak je to mezi myslivci sousedních sdružení často vidět. Netradičně vyzdobený kostel a mše probíhající v duchu mysliveckých tradic, podle kterých přinesli myslivci faráři Miroslavu Dibelkovi obětní dary, aby jim požehnal. Jednalo se o borlici – nástroj vydávající zvuk a tóny, které se používaly při lovu jako prostředek k dorozumívání skrze signály, myslivecký klobouk – symbol důstojnosti mysliveckého stejnokroje a povolání k mysliveckému stavu a lovecký tesák – ten, který nosil i svatý Hubert, ochránce a přímluvce myslivců. Po skončení mše si mohla široká veřejnost přátelsky posedět na farním dvoře, kde byla připravena malá výstava mysliveckých trofejí, pro naše nejmenší střelba ze vzduchovky a pro všechny, kdo chtěli ochutnat, daňčí guláš. A svatý Hubert to ocenil. Z pošmourného dne se vyklubalo hezké slunečné sobotní odpoledne. A jak řekl jeden z účastníků této slavnosti, František Odstrčil z Fryštáku: "Je správné dělat to společně, protože mám pocit, že ne že by se tady dělalo málo, ale tak nějak každý na svém vlastním písečku. Teď došlo k bohulibému dílu, kdy se všechny síly spojily společně." --- Kdo to byl svatý Hubert Dle legend a pověstí byl touto historickou osobností šlechtic žijící v 8. století a pocházející z oblasti Bordeaux, milovník života, žen, dobrého vína a vášnivý lovec. Jeho život však poznamenala smrt jeho ženy, která mu dala jediného syna. Od této události utápěl svůj žal v lesích, kde lovil a trávil většinu času. Tam se mu při štvanici jelena měla přihodit zvláštní příhoda. Štvaný jelen se zastavil a mezi parožím zvířete Hubert uviděl svítit kříž. Vzápětí uslyšel slova: "Co hledáš?" Od tohoto okamžiku došlo k obratu v životě šlechtice a Hubert po tomto setkání zcela změnil svůj život. Začal se věnovat duchovní činnosti, byl vysvěcen na kněze a dokonce po smrti biskupa spravujícího oblast na území dnešní Belgie byl jmenován do této funkce. Je patronem myslivců a také vinařů. Foto: MŠEv kostele sv. Mikuláše, sv. Hubert, čestná stráž, obětní dary i posezení venku. Snímky: Deník/Šárka Škubalová