Svatý Hubert dohlíží na vyznavače lesa a lovu (ct24.cz)

08.11.2011 19:26
 

 

Svátek má Hubert
Všichni milovníci lesa a lovu oslavují svého patrona, svatý Hubert slaví svátek. Legenda vypráví, že se mu při lovu zjevil jelen se zlatým křížem mezi parohy. Tato událost svatého Huberta natolik poznamenala, že odešel do kláštera a po zbytek svého života šířil křesťanství.
 

Po osobní tragédii, kterou byla smrt manželky při porodu jejich syna, se podle legendy vypravil na lov. Byl právě Velký pátek. "Po těžkém životním osudu jej oslovilo v přírodě při lovu takové nečekané setkání s jelenem, který měl mezi parožím zářící kříž. A promluvil k němu nadpřirozený hlas, který se ho zeptal: ´Huberte, proč stále lovíš a honíš zvěř. Je na čase, abys začal hledat mě, který se za Tebe obětoval´."

Po tomto zážitku se Hubert rozhodl stát knězem. Víc než 10 let mu v tom pomáhal maastrichtský biskup Lambert. Později se Hubert stal jeho nástupcem v biskupském úřadě.

Huberta má za svého patrona a také za vzor myslivecký řád, který v roce 1695 založil František Antonín hrabě Špork. A od jeho znovuobnovení uplynulo právě letos celých 30 let.

Svatý Hubert žil ve druhé polovině sedmého století a pocházel ze vznešené rodiny. Podle tradice patřil k milovníkům života, holdoval lovu, vínu i krásným ženám. Po setkání s mystickým jelenem se z hříšného Huberta stává Hubert světec a odchází do kláštera.