Takřka ideální místo pro život. Obora Žleby

31.08.2010 12:09

Datum: 31.8.2010
Zdroj: Rakovnický deník
Autor:
Rubrika: {hl_on}LESY{hl_of} ČR

Klidné místo, kam můžete zavítat v kteroukoli roční dobu, láká k prohlídkám stovky lidí, zejména pak rodiny s dětmi. Lesy ČR tu také pořádají různé naučné akce, během nichž se návštěvníci hravou formou dozvědí spoustu nových informací o rostlinách i zvířatech, která v lese žijí. Nejen o historii Obory Žleby a o zvěři, která tu žije, vypráví oborník Zdeněk Nevole. Jakou má obora, kterou máte na starosti, historii? Obora Žleby byla založena v roce 1972 jako šlechtitelský objekt bílé jelení zvěře. Zvěř byla dovezena z obory Žehušice a jejím cílem genetické rozdělení chovu. Plán byl v budoucnu použít potomstvo ke vzájemnému "osvěžování" krve a také plošné oddělení populace z důvodů eliminace možné nákazy chorobami. Jak taková obora vůbec vzniká? Před vlastní výstavbou je třeba vyhotovit záměr a projektovou dokumentaci a sehnat veškerá povolení státní a veterinární správy. Pak již stačí jen postavit plot a do tohoto prostoru vypustit zvěř zvoleného druhu. Celá realizace záměru je však značně zdlouhavá a náročná. Jaká zvířata v ní žijí teď a jaký by byl ideální stav? Od založení je v Oboře Žleby chována bílá forma jelena evropského. Od roku 1994 je zde navíc malá, avšak vysoce kvalitní populace muflona. Vzhledem k přírodním podmínkám je současný stav a počet zvěře v souladu se záměry LČR. Co obnáší práce oborníka? Komplexní péči o zvěř a prostředí, ve kterém žije. Průběrný lov zvěře, která neodpovídá chovatelským záměrům a spoustu dalších věcí od zajištění dostatku krmiva, kontrolu zdravotního stavu až třeba po doprovod loveckých hostů. Proč jste si vybral tuto práci a jak jste se k ní dostal? Práce se zvěří u mě vyhrávala už od mala nad všemi dalšími možnostmi. Když jsem dostal v roce 1990 nabídku nastoupit do funkce mysliveckého referenta u Lesního závodu Ronov nad Doubravou, nebylo rozhodování příliš složité. Po transformaci Východočeských státních lesů jsem nastoupil k LČR a v Oboře Žleby sloužím již 17 let. Jak vypadá váš běžný denní režim? V kolik hodin například vstáváte? Liší se nějak vaše prá-ce v zimě a v létě? Vzhledem k tomu, že mám mimo funkce oborníka na základě pověření lesním správcem další úkoly, nebyla by odpověď na tuto otázku zcela k tématu. Vstávám před šestou hodinou. Práce se zvěří nemůže být omezena pevnou pracovní dobou, takže je třeba být k dispozici 24 hodin denně, popřípadě mít za sebe odpovídající náhradu. Jakou jste zažil v oboře největší zkázu nebo co je vaším největším postrachem? Za dobu mého působení zasáhly oboru dvě vichřice. Odstraňování jejich následků bylo vždy velmi časově i finančně náročné. Údolní část obory pravidelně postihují povodně. Po provedení ochranných opatření v minulých letech však nejsou jejich důsledky většinou nijak katastrofální. Mají lidé o obory v dnešní době zájem? V minulých dvou desetiletích umožnily naše zákony vznik mnoha malých soukromých obor mnohdy miniaturních rozměrů.Pokud stav zvěře odpovídá životním podmínkám v objektu obory, přináší pohled na chovanou zvěř vlastníkovi i blízkému okolí radost. Mohou se návštěvníci v oboře volně procházet? Obora Žleby má rozlohu 120 hektarů a její hlavní část není z veterinárních a chovatelských důvodů přístupná. Do povědomí návštěvníků obce a zámku Žleby se již dostala od května do září otevřená ukázková obůrka za zámeckým parkem, kde je možné zblízka vidět nejen bílé jeleny, ale i mnoho dalších zvířat z naší přírody, a navíc pak sokolnické ukázky doplněné výkladem o chovu a ochraně dravců a historii sokolnictví. Objekt navštíví ročně až 120 000 dětí i dospělých. Mohou zájemci zvířatům v oborách nějak pomáhat? Například přinést krmení a podobně? Nosit malé množství krmiva, většinou nespotřebovaného pečiva různé kvality, není určitě tou správnou pomocí. Podzimní sběr kaštanů a žaludů však již jistě ano. Navíc děti od nás dostanou za svou práci pro zvěř i peněžitou odměnu. Jak by vypadala vaše vysněná obora? Obora Žleby je z hlediska kvality životního prostředí pro zvěř takřka ideální. Asi by jí ještě slušel nějaký větší rybník. Pak by nebylo co řešit. Foto - Setkání s majestátným bílým jelenem uchvátí každého Vyšlo také v: Benešovský deník, Berounský deník, Boleslavský deník, Kladenský deník, Kolínský deník, Kutnohorský deník, Mělnický deník, Nymburský deník, Pražský deník, Příbramský deník