Tisková zpráva LEX o.s. - střelba v Uherském Brodě

28.02.2015 23:35

Vložil: Miloslav Brunn
Sdružení LEX o.s. vyjadřuje upřímnou a hlubokou soustrast všem pozůstalým po obětech úterní tragédie v Uherském Brodě.

Jde o mimořádnou událost, k nimž ve svobodné společnosti bohužel výjimečně dochází a zcela jim zabránit je nemožné, ať jsou kontrolní mechanismy jakékoli. Sdružení LEX varuje před vytvářením unáhlených závěrů a populistickými tendencemi zneužít tuto tragédii proti slušným a zákonadbalým držitelům zbraní, kteří je vlastní k provozování sportu, myslivosti, k výkonu povolání, ke sběratelským účelům či pro svou obranu.

Vzhledem k aktuálním ověřeným informacím o zmíněné události se Sdružení LEX soustředí na předložení nezkreslených informací veřejnosti o fungování systému udělování zbrojních průkazů a nabývání zbraní, zejména v kontextu nejčastěji zmiňované problematiky posuzování zdravotní způsobilosti žadatele.

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, dovoluje držení zbraní pouze osobám zdravotně způsobilým. K zajištění podmínky zdravotní způsobilosti se při žádosti o získání či obnovu platnosti zbrojního průkazu provádí hodnocení aktuálního zdravotního stavu ošetřujícím lékařem, který má pravomoc vyžádat si jakékoli specializované vyšetření, které považuje za potřebné.

Ze zákona má dále tento lékař povinnost oznámit policii, pokud dojde k podstatné změně zdravotního stavu v průběhu držení zbrojního průkazu. Kromě toho má policie v případě pochybností o zdravotní způsobilosti pravomoc nařídit mimořádnou zdravotní prohlídku a to kdykoli v průběhu platnosti zbrojního průkazu. V případě negativního výsledku má policie povinnost držiteli odebrat zbrojní průkaz i zbraně pro ztrátu zdravotní způsobilosti.

Systém posuzující zdravotní způsobilost je tedy v dnešní době de facto třístupňový a obsahuje "záchrannou brzdu", jejímž účelem je zamezit vydání a držení zbrojního průkazu nezpůsobilému žadateli. Z informací policie vyplývá, že mechanismus této "záchranné brzdy" byl spuštěn i v tomto případě, bohužel však již nestihl doběhnout.

Tento systém je nastaven tak, aby efektivně filtroval problematické jedince a současně minimalizoval byrokratickou zátěž bezproblémových občanů - žadatelů o zbrojní průkaz. Žádné, byť seberestriktivnější, systémové opatření nemůže zcela zabránit ojedinělým excesům, ať již na straně pachatelů, tak na straně lékařů či policistů.

 V médiích se rovněž vyskytl názor, že v České republice je možná příliš mnoho zbraní. Je třeba uvést, že v ČR je cca 7 zbraní na 100 obyvatel, což je srovnatelné např. s Německem, Belgií a jinými středoevropskými a západoevropskými státy. V Rakousku je více než 13 zbraní na 100 obyvatel, ve skandinávských státech dokonce kolem 30 zbraní na 100 obyvatel. Co se týče zbrojních průkazů, jejich počet dle statistik policejního prezidia v posledních pěti letech v ČR setrvale klesá.