U Hrádku viděli nejtěžšího evropského ptáka (Znojemský deník)

14.05.2015 08:10

                                                                            

Společný projekt přírodovědců a zemědělců, který má za úkol vrátit na Znojemsko vzácného dropa velkého, nese už první ovoce
Hrádek
Jeden z nejtěžších létajících ptáků na světě pro svůj život potřebuje, aby se krajina obhospodařovala citlivým způsobem, což je také důvod, proč drop velký před dvaceti lety z volné přírody na jižní Moravě zcela zmizel. Vzácného opeřence však minulý týden pozorovali nedaleko obce Hrádek na Znojemsku. Pravděpodobně sem zavítal z nedalekého Rakouska, kde se dropové poměrně běžně vyskytují.
"Objevil se v místech, kde je na základě dohody mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a společností Agrospol Hrádek upraveno zemědělské hospodaření tak, aby vyhovovalo právě tomuto jedinečnému opeřenci," informovala Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Pro život dropa je totiž způsob hospodaření zcela klíčový. Drop ze Znojemska vymizel před dvaceti lety. "Dropy tady u nás pamatuji, ale s intenzivním zemědělstvím se postupně vytratili. Rádi se proto zapojíme do změny hospodaření," popsal nedávno Ivan Martinec ze společnosti Agrospol Hrádek.
To, že se drop velký nyní na Znojemsku objevil, je pro přírodovědce i zemědělce jednoznačně dobrá zpráva.
"Dohodu se společností Agrospol Hrádek o změně hospodaření jsme uzavřeli před necelým rokem a zdá se, že drop dorazil na výzvědy. Doufám, že ho budou následovat i další," komentoval nejnovější pozorování ornitolog František Pojer.
Zemědělci se zavázali vyčlenit přibližně sto hektarů velký blok půdy, kde je vyseta speciálně navržená mozaika plodin, konkrétně jetelotravní směsky, proso, vičenec, pohanka, vojtěška, řepka či ozimápšenice a krmná kapusta.
Část plodin bude víceletých, některé se na podzim zaorají, nebo sklidí. "Nebudou se tu používat chemická hnojiva a pesticidy, při kosení plodin se bude důsledně postupovat od středu k okrajům, aby zejména polní ptáci a savci měli možnost přesunout se do sousedního porostu," doplnila Šůlová.
Na dalších více než sto hektarech kolem tamní vyčleněné půdy bude zemědělské hospodaření uzpůsobeno tak, aby ptáci a další živočichové nebyli nadměrně rušeni a tím negativně ovlivňováni v jejich životě. "Vycházeli jsme ze zkušeností ze sousedního Rakouska. Jednoznačně se ukazuje, že citlivé hospodaření v krajině prospívá motýlům, drobným ptákům či koroptvím. Protože drop velký žije v Rakousku o pár kilometrů dál, doufáme, že mu změnou hospodaření připravíme podmínky pro jeho návrat do České republiky. Místo systému příkazů a zákazů upřednostňujeme při zajišťování péče o krajinu spolupráci s místními hospodáři," dodal ornitolog František Pojer.
Vzácný opeřenec
Drop velký žije v nížinách a otevřené krajině v sušších a teplejších oblastech. Je ohrožen zejména změnou ve skladbě pěstovaných rostlin, intenzivním využíváním ploch, které se dříve nechávaly ladem, či likvidací hnízd zemědělskou technikou.
V 70. letech minulého století se počet dropů na Znojemsku odhadoval na 40 jedinců, po roce 1996 byl však zaznamenán pouze jediný případ hnízdění.
Do dlouho připravovaného řešení zapojí Agentura ochrany přírody a krajiny 100 hektarů státních pozemků, kde má právo hospodařit.