V lesích Žďárska je možné potkat více mufloní zvěře

27.03.2014 09:00

 

Datum: 25.3.2014
Zdroj: Havlíčkobrodský deník
Autor: ONDŘEJ ŠVÁRA
Rubrika: Zpravodajství

Žďár nad Sázavou – Trofeje zvěře v podobě paroží, rohů i lebek a čelistí vystavili myslivci z celého žďárského regionu ve Žďáře nad Sázavou při pravidelné chovatelské expozici. Ta odborníkům i laické veřejnosti posloužila k představě o tom, jak myslivci v jednotlivých honitbách žďárského okresu hospodařili a zda lovili správným způsobem. Zároveň se mohli lidé dozvědět, která zvěř se na Žďársku vyskytuje, a porovnat, jaká je v jednotlivých honitbách její kvalita. Myslivec musí i lovit "Jak se říká, myslivec musí i lovit, neboť nedílnou součástí starosti a péče o zvěř je právě lov, kterým se redukují početní stavy zvěře, která už se nehodí k dalšímu chovu," říká jednatel Okresního mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou Oldřich Sedlář. Přehlídka ukázala, že v lesích Žďárska za poslední léta narostl počet například mufloní zvěře, stavy drobné zvěře naopak kolísají, ubývá například bažantů. "Divoké populaci bažanta se stále zhoršují životní podmínky. Bažant má rád remízky, ale krajina se změnila, je zmeliorovaná a bažantovi to nesvědčí. Navíc je jeho chov technicky i finančně náročný," řekl Sedlář. Psík mývalovitý Myslivci také celoročně sledují škodnou, respektive dravou zvěř. Například lišky, kterých se sloví v průměru kolem 1250 kusů. Zároveň se sledují i druhy, které pro zdejší přírodu nejsou typické. "V poslední době se k nám zatoulal například psík mývalovitý. Dostal se k nám ze Sibiře přes Ukrajinu. Na výstavě ho máme, dokonce i kůži z něj. Dalším cizincem je norek americký, jehož přítomnost je důsledkem činnosti, abych tak řekl, pseudoochranářů, kteří rozbíjeli chovy kožešinové zvěře a vypouštěli zvířata do volné přírody," dodal k tomu Sedlář. Norek je dravá šelma a působí podle Sedláře řadu problémů. Například likviduje chráněné druhy obojživelníků. Letos však myslivci žádného norka neslovili. Na výstavě byla k vidění i řada medailových trofejí, přestože nimrodi zaznamenali určitý pokles kvality. U srnčí zvěře je například méně kandidátů na medaile než loni. "Je to tím, že loni nebylo v zimě mnoho sluníčka. Pokud svítí, podporuje slunce výrobu vitaminu D, který u zvěře budí minerály, a výsledkem je kvalitnější paroží," doplnil Sedlář. Zájem veřejnosti Myslivci pořádaná přehlídka mívá každoročně vysokou účast veřejnosti. A to nejen odborné, ale také laické. Málokdy totiž člověk může v přírodě spatřit muflona, daňka či jelena siku. A ve výstavním sále v budově žďárské Hasičské pojišťovny uvidí aspoň jejich paroží či rohy. Foto: ZAJÍMAVOST. Chovatelské přehlídky trofejí zvěře jsou prestižní událostí v myslivosti. Nimrodi představují světu trofeje jen ze zvěře, které se nehodí k dalšímu chovu. Foto: Deník/Ondřej Švára