V měsíci srpnu podzim zvolna klepe na dveře (Zlínský deník)

26.08.2010 12:29

 

Sklízí se i mák či rané brambory. Pozdní léto je také dobou odletu několika druhů ptáků

 

Srpen je měsíc, který má své nezaměnitelné kouzlo. Snoubí se v něm vrcholné léto s horkými slunnými dny i přicházející podzim s oparem ve vzduchu. Lidé si ještě užívají zasloužené dovolené, přitom se však děti a mládež zvolna začínají chystat zpět do školních lavic. Při procházkách přírodou narazíme na první neklamné známky toho, že léto se chýlí ke konci. Dozrává ovoce, červenají jeřabiny, zlátne listí.
"V srpnu má sluníčko už úplně jiný svit. Zkrátka poznáte, že už se blíží podzim. Ale příroda je krásná. Když jsem ve Zlíně u dcery, ráda chodím s vnoučky na procházky k polím nad Prštným a Loukami. Je odtamtud krásný rozhled a v závěru srpna a v září se tam nádherně pouštějí draci," popsala Anna Daňková.
Na polích se dokončuje sklizeň obilnin. Ta letošní je však opožděná kvůli rozmarům počasí.
"Žně již na svém počátku byly oproti předešlému roku opožděny zhruba o týden. Již tehdy se očekávaly relativně nižší výnosy. Víme o tom, že v řadě případů dopadly vrtochy počasí na zemědělce opravdu tíživě," potvrdila mluvčí ministerstva zemědělství Tereza Magdalena Dvořáčková.
Sklízí se i mák či rané brambory. U pozdních odrůd, stejně jako u dalších zemědělských plodin, je třeba provést ošetření proti škůdcům a chorobám. Týká se to například kukuřice nebo cukrové řepy. Ve vyšších polohách se dokončuje sklizeň pozdních odrůd pšenice, ječmene a žita. Chystá se setba řepky ozimé na zoraných polích. "Srpen je pro mne jako období vinobraní pro vinaře. Sklízím úrodu, seno, slámu tak, jako to dělaly generace před námi," nastínil soukromý zemědělec Josef Dovrtěl ze Zlína-Malenovic.

Zvěři začíná chybět potrava
Myslivci zvolna začínají přikrmovat zvěř. "Je vhodné s přikrmováním začít hned po sklizni obilnin. Kombajny rychle sklidí obilná pole s malými ztrátami, slámu rozdrtí, krátce na to následuje podmítka či orba. Pole se tak z velmi výživného prostředí před žněmi rychle proměňuje na potravní poušť, kde zvěř nemá prakticky žádný zdroj potravy, vody a ani úkrytu," vysvětlil mluvčí Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Šilha.
V polních honitbách začínají proto myslivci s přikrmováním jak bažantů, tak zajíců. V srpnu začíná také doba lovu řady druhů zvěře, například spárkaté anebo černé. Neméně práce se musí udělat v lesích a v lesních školkách. Připravuje se půda pro podzimní a jarní zalesňování, prořezávají se porosty. Ve školkách se sadí a pleje. Nezanedbatelné jsou i postřiky proti škůdcům. "Vyznačují se například místa pro těžbu, ošetřují se smrkové a borové sazenice chemickým postřikem, kontrolují se lapáky a lapače na lýkožrouta smrkového a lýkožrouta severského, provádíme předmýtní a mýtní těžby," vyjmenoval namátkou mluvčí Lesů České republiky Josef Svoboda.

Na jih míří ťuhýci i slavíci
Pozdní léto je také dobou odletu několika druhů ptáků. "Začátkem srpna odlétá rorýs obecný. Kromě něj se v srpnu na svá africká zimoviště vydávají i ťuhýk obecný, dudek chocholatý, slavík obecný či čáp bílý. V srpnu odlétají i dospělé kukačky obecné - vyhlášené letos ptákem roku. Letošní kukaččí mláďata se ovšem mohou zdržet až do konce září," konstatovala Lucie Hošková z České ornitologické společnosti .
Kromě červenajících se jeřabin se v srpnu také dočkáme krásně zralých ostružin.
"Pamatuju si, jak jsem jako dítě poznal přicházející podzim a konec prázdnin podle jeřabin, které se červenaly ve čtvrti Letná u několika domů. Myslím, že to bylo v ulici Amálie Randýskové. A na ostružiny jsme chodívali ke Slanici," pousmál se rodák ze Zlína Jan Dočkal.
Srpen je osmým měsícem roku v gregoriánském kalendáři a jeho české jméno pochází pravděpodobně od názvu zemědělského nástroje, který se v dřívějších dobách používal i při sklizni obilí.