V oboře Loučná je místo nejen pro jeleny

31.08.2010 12:06

Datum: 31.8.2010
Zdroj: Šumperský a Jesenický deník
Autor:
Rubrika: {hl_on}LESY{hl_of} ČR

Oborní chovy zvěře mají v české republice dlouholetou tradici. Vlastníci lesa je v dřívějších dobách začali zakládat zejména za účelem intenzivního lovu různých druhů zvěře. Prvořadým důvodem těchto chovů však nebyla starost o vlastní obživu, ale zejména lov pro pobavení panstva a jiné reprezentační účely. Oborní chovy dneška však mají zcela jiný charakter a uvědomělí vlastníci je provozují s ohledem na přírodní prostředí i celospolečenské potřeby. Z pouhého lovu se chov zvěře stal odbornou činností zaměřenou mimo jiné i na zvyšování kvality a všestrannou péči o přírodní prostředí. Tomáš Pospíšil Člověk svou činností způsobuje mnoho nerovnovážných stavů v přírodě a jen velmi obtížně potom nachází cestu k jejich narovnání. Jedním z těchto příkladů je i vyhubení velkých šelem, jako jsou medvědi, vlci či rysi v naší přírodě, a tím pádem odstranění přirozených nepřátel velkých býložravých sudokopytníků. Ti se potom mohou přemnožit a způsobit obrovské škody na lesních či zemědělských pozemcích. Příkladem zvěře, jenž v naší krajině zcela ztratila přirozeného nepřítele, je i jelen evropský. Ve volné krajině je jelen zvěří, kterou je nutné velmi intenzivně redukovat tak, aby z dlouhodobého hlediska působil co nejmenší škody. Oborní chovy potom naopak slouží k tomu, abychom mohli zachovat co nejkvalitnější genofond této zvěře a také uspokojovat ostatní celospolečenské potřeby. Nutné je proto najít režim v našich oborách tak, aby vyhovoval člověku i přírodě. Říje začíná v září Jelen evropský je symbolem majestátnosti přírody ve většině evropských zemí, takže jeho vzhled je všeobecně známý. Původně je stepní zvěří, která se přizpůsobila místním, zejména horským podmínkám. Domácí zvěří je i v pohoří Hrubého Jeseníku. Vyhledává příhodné pastevní plochy na velkém území. Denní aktivita se periodicky střídá v cyklech pastvy, přežvykování a odpočinku. Je velice plachý a vnímavý na jakékoliv rušivé faktory, zvláště v období kladení mláďat a v zimních měsících. Období páření, které se nazývá říje, začíná zhruba od poloviny září a trvá někdy až do konce října. Do té doby skrytě žijící jeleni zcela změní své chování. Zpočátku si hlasovými projevy vymezují své teritorium a hledají říjné laně. Poté se hlavní jelen snaží oplodnit co největší počet samic, proto ostatní slabší samce hlasově zastrašují. K přímému souboji dvou samců dochází jen velmi výjimečně. Laně kladou na přelomu května a června jedno až dvě mláďata (kolouchy). V letním období žije jelení zvěř v rodinných tlupách. V zimě se stahuje za potravou do údolí a žije ve větších stádech čítajících i několik desítek kusů. Obora Loučná Největším oborním chovem v Olomouckém kraji, kde při troše štěstí můžete jelení zvěř pozorovat, je bezmála tisíci hektarová Obora v Loučné nad Desnou. Správcem tohoto zařízení jsou Lesy České republiky, Lesní správa Loučná nad Desnou. Napříč oborou prochází celoročně přístupná turistická trasa (č. 6189) z obce Loučná nad Desnou do Vernířovic i řada neznačených lesních cest. Celkový pohled na Oboru Loučná. Leží v Olomouckém kraji a zabírá téměř 1 000 hektarů Vyšlo také v: Olomoucký deník, Prostějovský deník, Přerovský deník