VČS 2012

17.03.2012 22:01

Výroční členská schůze MS Kříby Březnice - Bohuslavice u Zlína

 

Dne 17.března 2012 uspořádalo MS Kříby výroční členskou schůzi v chatě mysliveckého sdružení v Bohuslavicích. Schůze měla slavnostní charakter a byli přizváni hosté z řad honců, starostové obcí, zástupce místních zemědělců a předseda honebního společenstva.

Hlavním bodem programu byla hodnotící zpráva přednesená předsedou sdružení p. Miroslavem Prachařem. Předseda zhodnotil ve své zprávě stávající spolupráci s výborem honebního společenstva jako velmi dobrou. Honební společenstvo je pravidelně informováno o činnosti sdružení, zejména o početních stavech zvěře, způsobu jejího přikrmování, či případných škodách způsobených zvěří. Členové MS s úlevou vyslechli příslib honebního společenstva na další uzavření smlouvy na 10 let od roku 2013. Rovněž pak velmi kladně zhodnotil činnost sdružení ve vztahu k obcím - uspořádání 2. svatohubertské mše v Březnici a uspořádání myslivecké zábavy pro veřejnost v obci Bohuslavice.

Dále vystoupil se svou zprávou myslivecký hospodář p. Miroslav Ohnút. Zaměřil se na myslivecké hospodaření se zvěří, statistiku lovu, stav a další možnosti přikrmování v době strádání. Úbytek drobné zvěře je stálý a dnes se drobná zvěř loví jen pro potřeby myslivecké zábavy a tomboly. V poslední době jsou náznaky úbytku i zvěře srnčí. Ocenil i myslivce chovající lovecky upotřebitelné psy, bez kterých nelze myslivost provozovat. Upozornil také na stoupající počty zvěře uhynulé na silnicích.

V dalším programu vystoupili se svou zprávou finanční hospodář a předseda revizní komise. Členové vyslechli i návrh rozpočtu na příští rok. Tento bude opět vyrovnaný.

Usnesení, které vzešlo ze schůze bylo jednohlasně schváleno a bude vodítkem pro práci v dalším mysliveckém roku, roku kdy dojde k prodloužení smlouvy o pronájmu honitby honebním společenstvem.

Po krátké diskuzi následovala společenská část schůze, ve které členové popřáli hodně zdraví, mysliveckých zážitků a pohody p. Jaroslavu Gajdůškovi, který v těchto dnech slavil své narozeniny - 50 let.

Předseda sdružení Miroslav Prachař předal při příležitosti významného životního jubilea našemu dlouholetému hospodáři Miroslavu Ohnůtovi věrnostní medaili ČMMJ.

W. Stiksa