Vyhodnocení soutěže Zlatá srnčí trofej a Mochránce přírody 2011 (Novojičínský deník)

06.06.2011 13:14

 

 

 

Okresní kola soutěží Zlatá srnčí trofej (ZST) a Mladý ochránce přírody (MOP) se uskutečnila 21. května 2011 na myslivecké chatě a v okolní přírodě Mysliveckého sdružení Lichnov Bordovice.
Soutěží se zúčastnilo celkem 40 dětí z MS Lichnov Bordovice, MS Janovice, ZŠ Hostašovice, MS Lazy Tísek, MS Straník, ZŠ Starý Jičín, MS Starojická Lhota a Zálesáckého oddílu Fulnek.
Podmínky soutěží co do dokumentace, rozhodčích k soutěžním disciplinám, doprovodnému personálu a přípravy odměn byly zajištěny pořadatelem - KPK OMS ČMMJ Nový Jičín, technické a stravovací zázemí vzorně připravilo MS Lichnov Bordovice. Počasí přípravě i vlastnímu průběhu soutěžního dne přálo, program soutěží a časový harmonogram byl dodržen, soutěž ZST probíhala, včetně odměnění, podle propozic ČMMJ, vydaných ke konání této soutěže.

Soutěž ZST
Soutěž ZST probíhala v 1. části formou testu z myslivosti a ochrany přírody ve dvou kategoriích - mladších dětí do 5. třídy včetně, a starších do 9. třídy včetně, obsah testu byl pro obě kategorie stejný.
První tři s nejvyšším počtem bodů z testu v obou kategoriích pak procházeli druhou částí soutěže jednotlivců, a to Stezkou poznávání asi v délce 0,5 km, na které měli nalézt a pojmenovat, případně označené přírodniny pojmenovat a zapsat do záznamníku. Těmto se pak body z testu a ze Stezky poznávání sečetly a podle nejvyššího počtu získaných bodů vzniklo pořadí jednotlivců v soutěži Zlatá srnčí trofej v obou kategoriích.
Nejvyšší počet dosažitelných bodů byl: 81 test + 34 Stezka poznávání.

V kategorii A - mladší soutěžilo 5 dětí, umístění bylo následující:
1. Demo Adam, MS Janovice, 75 bodů 2. Flagar Zdeněk, MS Lazy Tísek, 70 bodů
3. Murcková Adéla, MS Lazy Tísek, 65 bodů
4. Kocián Václav, MS Lichnov -Bordovice, 39 bodů
5. Mičulka Jiří, ZŠ Hostašovice, 30 bodů

V kategorii B - starší soutěžilo 8 dětí, umístění do 5. místa bylo následující:
1. Dobečka Jakub, MS Lichnov -Bordovice, 99 bodů
2. Stanovská Klára, MS Lazy Tísek, 87 bodů
3. Černoch Josef, ZŠ Hostašovice, 84 bodů
4. Kyjaňa Michal, MS Straník, 59 bodů
5. Mrkvová Hedvika,MSLichnov - Bordovice, 59 bodů
Soutěžící do 5. místa v obou kategoriích obdrželi diplomy, odznaky soutěže ZST a věcné ceny.
Vítězové obou kategorií mají právo zúčastnit se národního kola soutěže ZST, čtrnáctidenního tábora s mysliveckými a přírodovědnými zážitky, kde absolvují podobnou soutěž ve větším a podrobnějším rozsahu, která se letos koná v Lopeníku v Bílých Karpatech. Propozice a podmínky účasti byly vysvětleny a předány vedoucímu oddílu nebopřítomnýmrodičům.

Soutěž tříčlenných hlídek MOP
V soutěži tříčlenných hlídek soutěžilo v obou kategoriích celkem 13 hlídek, které plnily zadání na 12 stanovištích asi 800 m dlouhé trati v terénu v okolí myslivecké chaty.
Discipliny byly vybrány z oboru zoologie, botaniky, orientace v přírodě, lukostřelbě, obratnosti při překonávání přírodních překážek, rozdělávání ohně a uzlování, dovedností při ručním řezání dřeva a zatloukání hřebíků, myslivecké kynologie, střelby ze vzduchovky a poskytování první pomoci.
Celkový počet dosažitelných bodůbyl 329.

V kategorii A - mladší soutěžilo 8 hlídek, umístění do 3. místa bylo následující:
1. Demo Adam Kremlová Veronika Šimíčková Terezie (MS Janovice, 5. třída,) 294 bodů
2. Mičulka Jiří Jiříček Martin Hub Ondřej (ZŠ Hostašovice, 4. třída) 278 bodů
3. Kocián Václav Holub Vratislav Špaček Michal (MS Lichnov - Bordovice, 5. třída) 278 bodů

V kategorii B - starší se zúčastnilo 5 hlídek, umístění do 3. místa bylo následující:
1. Stanovská Klára Vajdová Katka Krayzel Dominik (MS Lazy Tísek) 296 bodů
2. Mrkvová Hedvika Dobečka Jakub Polášek Jan (MS Lichnov - Bordovice) 293 bodů
3. Rýdl Dominik Geryková Nikola Kyjaňa Michal (MS Straník) 284 bodů

Hlídky do 3. místa v obou kategoriích obdržely diplom, členové těchto hlídek pak hodnotné věcné ceny, které pořadatel nakoupil taky díky sponzorům, kteří na tyto soutěže přispěli.
Byli to: Město Nový Jičín veřejnou finanční podporou, Město Příbor materiální podporou, AGPK Sedlnice a.s. materiální podporou, Mlékárna Kunín materiální podporou, spol . EKOLAMP, s.r.o. Praha materiální podporou, MS Lichnov Bordovice organizační a materiální podporou. Poděkování patří všem sponzorům, MS Lichnov Bordovice, vlastníkům pozemků v okolí myslivecké chaty MS, rozhodčím na stanovištích, trubačům, majitelům psů zúčastněných na soutěži, adeptům, vedoucím kroužků dětí a všem přátelům, kteří věnovali přípravě dětí a provedení soutěží svůj čas a prostředky.
KPK navrhuje udělit za vzornou přípravu ZST a MOP 2011 MS Lichnov Bordovice Čestné uznání.