Výroční zpráva o mysliveckém hospodaření v roce 2009

15.11.2010 12:41

 

Výroční zpráva o mysliveckém hospodaření v roce 2009.

Uplynul další rok a my znovu hodnotíme, co jsme v tomto roce vykonali, co se nám povedlo a co musíme ještě dokončit, nebo vylepšit. Jako první si připomeňme, jaké byly výsledky jarního sčítání zvěře v roce 2009. V jednotlivých úsecích bylo celkově evidováno: 2 ks zvěře jelení, 7 divokých prasat, 97 kusů srnčího, 66 zajíců a 110 bažantů.

 Z těchto počtů zvěře se vycházelo při plánování lovu, samozřejmě s ohledem na změny které byly zjištěny během letního období. Plán lovu byl u srnčího 38 kusů, uloveno bylo 38 ks, lov divokých prasat neplánujeme, uloveno bylo 25 kusů, plán lovu zajíců byl 10 kusů, uloveno bylo 12, u bažantů byl plán lovu 40 kusů, uloveno bylo 46 kohoutů a 2 slepice. Poprvé po dlouhé době jsme ulovili 2 divoké králíky. Dále bylo uloveno 6 kusů divokých kachen. U jelení zvěře jsme v r. 2009 neměli žádný úlovek. Ze škodné zvěře bylo uloveno 19 lišek, 7 kun a 13 toulavých koček. Množství ulovených predátorů se rok od roku snižuje, svědčí to bohužel o tom, že aktivita našich členů při ochraně zvláště drobné zvěře je velmi nízká.

 V našem revíru máme vybudováno dostatečné množství zařízení které v zimním období slouží k přikrmování zvěře a musím konstatovat, že naprostá většina je dobře udržována a v době nouze dostatečně zásobována krmivem. Případné zjištěné výpadky budou řešeny výborem MS . Chci při této příležitosti požádat členy nově zvolené revizní komise, aby se více zapojili při kontrole krmení. Činnost RK není jen kontrola hospodaření s financemi MS.Je třeba, aby do plánu práce byl tento úkol zařazen tak aby každý úsek byl nejméně dvakrát za zimní období zkontrolován a o těchto kontrolách byla zhotovena písemná zpráva.

 Při zajišťování krmiva se každoročně angažují stejní členové a je třeba jim velmi poděkovat. Jako v dřívějších letech byl i v r. 2009 při zajišťování krmiva nejaktivnější náš předseda Mira Prachař. Zima 2009-2010 byla na přikrmování zvěře velmi náročná a prakticky byly vyčerpány veškeré zásoby krmiv. V letošním roce musíme proto včas začat zajišťovat krmivo na další krmnou sezónu. Důležitá také je důsledná kontrola stavu krmidel po zimě tak, aby údržba, případně zhotovení nových zařízení proběhlo včas. V průběhu zimy byly tak jako každoročně předloženy zvěři medikované granule.

 Zamýšlíme se nad tím, jestli prováděné zazvěřování uměle odchovanými bažanty přináší očekávaný efekt Rozhodnutí o dalším pokračování v této činnosti ponecháme na členech MS. Je třeba ale brát v úvahu, že odchov bažantích kuřat zůstane každý rok jen na pěti, šesti lidech. Zdaleka tedy nejde jen o vynaložené finanční prostředky. Zajímavé a poučné pro nás bude sledování akce koroptev. Uvidíme, jestli typ honitby kterou obhospodařujeme dává dostatek vhodných prostorů pro chov koroptve.

  Zmínil jsem se již o nízké aktivitě členů při lovu škodné. Myslím, že bude vhodné uvažovat o rozšíření počtu zařízení na odchyt predátorů. Například umělá nora s lapacím zařízením vykazuje vynikající výsledky a nápad Milana Přílučíka na její vybudování se velmi osvědčil. Dáme na zvážení členů, co v tomto směru můžeme dál podniknout.

 Čtyři naši členové zakoupili pro potřeby myslivosti štěňata drsnosrstých jezevčíků. Přeji jim úspěch při jejich výcviku a věřím že členové, kteří budou požádáni o pomoc při výcviku , tuto pomoc neodmítnou.

 Všichni víme o tom, že pan Bílek zvažuje ukončení své aktivní pracovní činnosti a chce předat hospodaření na pozemcích někomu jinému. Jsem přesvědčen o tom, že to, že se nám dařilo udržet solidní stavy zvěře , hlavně drobné, bylo velmi ovlivněno i tím, jak se v našem revíru v zemědělství hospodařilo a to právě díky panu Bílkovi. Musíme doufat, že jeho nástupce bude v této činnosti pokračovat stejným způsobem. Zemědělská činnost myslivecké hospodaření významně ovlivňuje.

V závěru své zprávy bych chtěl popřát všem členům a přátelům myslivosti pevné zdraví a také to, aby nám všem vydržela chuť do práce pro myslivost.

 

 

 

   Hospodář MS    Ohnút.