Výstava NATURA VIVA 2014 v nové hale a v jiných dispozicích

24.01.2014 14:40

Výstava NATURA VIVA 2014 v nové hale a v jiných dispozicích

22.1.2014

Výstava NATURA VIVA 2014 v nové hale a v jiných dispozicích

Rok 2014 bude opět rokem významných mysliveckých akcí, mezi nimiž se jako nejvýznamnější a nejnavštěvovanější vyprofilovala výstava Natura Viva v Lysé nad Labem. Letos se bude konat již po devatenácté.

 

Lysské výstaviště se stalo za ta léta místem pravidelného setkávání a potkávání se myslivců ze všech koutů naší republiky. Pravidelní návštěvníci pamatují možná první ročníky, které probíhaly ve „staré“ jednopodlažní hale, kdy se stánky prodejců vešly kolem centrální plochy s aranžovanou krajinou, které dokonce jeden rok vévodil živý čáp.

Výstava se setkala se zájmem, plocha přestávala stačit, přibývalo vystavujících firem i návštěvníků, a tak se při příležitosti první mezinárodní výstavy trofejí významně rozrostly výstavní prostory o novou dvoupodlažní halu.

I tak ale zájem a návštěvnost narůstaly, a proto se pro druhou mezinárodní výstavu vybudovala venkovní krytá dřevěná hala, přibyla také nejméně jedna montovaná krytá hala, aby se uspokojil zájem vystavujících firem. Výstava Natura Viva se stala jednou z nejstěžejnějších akcí na výstavišti.

Co se ale dlouhodobě nedařilo, bylo uspokojit potřeby návštěvníků. A to počínaje možnostmi na zaparkování, přes kritizované úzké uličky mezi stánky, málo míst na občerstvení a odpočinkových zón, konče nedostačující kapacitou toalet. Lidé do Lysé nadále rádi jezdí, ale nemají chuť se tlačit a čekat ve frontách, chtějí si den návštěvy užít, popovídat, podívat se po novinkách, prožít příjemný den mezi komunitou myslivců, rybářů a včelařů. Chtějí si i vychutnat doprovodné programy.

To vše se letos zcela zásadně mění, reálných podob nabyly myšlenky na rozšíření a podstatné zlepšení služeb vystavovatelům i návštěvníkům. Změna je to vskutku radikální a doslova obrátila určité pohledy naruby. V zadní části přibyly nové plochy, na nichž vyrostla multifunkční výstavní hala „C“.

Nová hala byla slavnostně otevřena již na podzim 2013. Poskytuje vystavovatelům a návštěvníkům čistý výstavní prostor o rozloze 4000 m2, což je pro představu v podstatě tolik, kolik mají „staré“ výstavní haly výstavní plochy dohromady!  Výstavní hala je plně vytápěná a klimatizovaná, nabízí vnitřní prostor bez sloupů a jiných omezení, samozřejmostí je přístup několika širokými vraty, což zásadně zlepší provoz při instalaci a bourání výstavních stánků.

Pro vystavující firmy je možné nabídnout i konferenční prostory pro pořádání doprovodných prezentací.

Výstavy se ale dělají hlavně pro návštěvníky, takže těm je kromě klimatizovaného, vzdušného a prosvětleného prostoru k dispozici recepce u vstupu se šatnou, občerstvení v nové restauraci a velmi důležité nové a hlavně dostatečně dimenzované sociální zázemí.

V bezprostřední blízkosti haly jsou nově vybudovány parkovací plochy.

Těžiště výstavy Natura Viva se tak přesunulo do zadní západní části, směrem od nádraží tak vznikl i nový vstup, čímž se rozředí provoz v době největší návštěvnosti. Mezi „starými“ halami A a B a novou halou C byly vybudovány dva průchody, mezi halami pak vznikl i nový otevřený prostor, který bude možno využít pro odpočinek a občerstvení návštěvníků jako klidovou zónu.

Pravidelný návštěvník se asi zeptá, jak se změní koncepce  a rozdělení výstavy. Byť se zatím o definitivním rozmístění diskutuje, do nové haly C zřejmě půjdou hlavně komerční stánky firem se zbraněmi, střelivem a optikou s ohledem na řádné zabezpečení. V jednopodlažní hale B by se měla rozmístit myslivecká část včetně expozice hlavního spolupořadatele výstavy – Českomoravské myslivecké jednoty.

V dolním podlaží haly A by se měly svými expozicemi prezentovat další dva spolupořadatelé – Český rybářský svaz a Český svaz včelařů.

Horní podlaží haly A by pak mělo být už tradičně koncipováno jako nekomerční, oddychové, s doprovodnými programy a výstavami.

Venkovní plochy se pak uvolní tím, že snad nebude třeba stavět montovanou halu, více místa zbyde na občerstvení, posezení, akce pro děti  a relaxaci vůbec. Nebude chybět ani venkovní podium.

Nové plochy umožní ale rozvolnit a zpříjemnit i prostory uvnitř hal. Kromě podstatně širších uliček a umožnění proudění návštěvníků a zároveň klidu na prohlédnutí zboží u stánků, by se v halách měly také objevit občerstvovací a odpočinkové plochy. Výstava Natura Viva by snad konečně mohla dostat charakter zahraničních výstav, kdy si firmy uvědomí, že není třeba budovat v zázemí stánků velké zasedací prostory a kuchyňky, ale že je možné vzít návštěvu po prohlédnutí stánku na malé občerstvení do kavárničky doslova „přes uličku“.

Stejně tak by se mohl vyřešit „typicky český problém“, kdy maminka s bolavými nohami a s dětmi škemrajícími o limonádu či zmrzlinu čeká v proudu lidí na to, až si „hlava rodiny“ prohlédne a vydiskutuje na stánku novou zbraň či dalekohled. Nemluvě o tom, že se po roce zase setkající se myslivci mohou pobavit u stolku v malém občerstvení v hale, nebo na lavičce v odpočinkové zóně mezi stánky. 

Hlavním cílem významné mezinárodní výstavy Natura Viva, kterou navštěvují denně tisíce lidí, je představit širokou škálu činností českých a moravských myslivců, rybářů a včelařů a nabídnout návštěvníkům na jednom místě vše, co pro pobyt ve volné přírodě potřebují, ale také se setkávat, vidět, pozdravit, probrat, co se nového za rok stalo.
Výstava bude jako každoročně doplněna doprovodným programem obsahujícím odborné i zábavné prvky. Pro doprovodný program bude vyhrazena podstatná plocha v horním patře haly A. Ani letos nebude chybět menší venkovní pódium pro hudební produkci, kde budou po celý průběh výstavy hrát k poslechu i k tanci dechové kapely.

Každý den tam dále proběhnou prezentace zájmových klubů Českomoravské myslivecké jednoty (autoři, fotografové, sokolníci, trubači, vábiči, video) a spolupořádajících organizací (rybáři a včelaři) i partnerů programu, dále ukázky lovecké kynologie, ochutnávky zvěřiny a ryb, odborné přednášky a besedy s některými vystavovateli a mnohé další. 

Letošní Natura Viva v nových prostorech je jistě dobrým důvodem, aby nikdo z myslivců, rybářů, včelařů a vůbec milovníků přírody ve dnech 21. – 25. 5. 2014 v Lysé nad Labem nechyběl.

Postupně v dalších číslech Myslivosti budeme přinášet informace o přípravách výstavy, v květnové Myslivosti pak jistě vyjde ucelený program doprovodných a odborných akcí.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Více informací na www.vll.cz.