Vzorky trusu - důležité upozornění

23.02.2015 13:29


MVDr. Tomáš Krůta - SVS ČR Vzorky trusu - důležité upozornění
Pro rok 2015 je stanoveno odebírat vzorky trusu pro parazitologické vyšetření POUZE od ulovených nebo uhynulých kusů
Množí se případy, kdy již nyní posílají myslivecká sdružení vzorky trusu spárkaté zvěře na parazitologické vyšetření. Pokud to budou vzorky od uhynulých kusů pak je vše v pořádku.
Pokud se však jedná o vzorek sebraný na krmelišti a SVÚ tento vzorek vyšetří, neproplatí místně příslušná KVS toto vyšetření, protože je v Metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2015 stanoveno odebírat vzorky trusu pro parazitologické vyšetření pouze od ulovených nebo uhynulých kusů.  
Prosím o informování OMS, tak aby se informace dostala co nejdříve k uživatelům honiteb, aby se předešlo dalšímu možnému nedorozumění.
 
Požadavek vyšetřovat trus pouze od uhynulých nebo ulovených kusů vzešel na základě předchozích zkušeností od parazitologů SVÚ, kteří dokládali, z jakého trusu je takový vzorek složen.  
 
                                               S pozdravem T. Krůta