Za sele dostanou myslivci od kraje nově o 150 korun více než dosud (Jihlavské listy)

14.05.2015 08:01

                                                                            

Kraj se zaměřil na selata prasete divokého. Přenášejí nejvíce prasečí mor, hlavně mezi hospodářské chovy.
Přemnožené prase divoké zůstává stále postrachem vysočinských lesníků a zemědělců. Z důvodů škod, které prasata způsobují na rostoucích plodinách, i z důvodů veterinárních, se kraj rozhodl motivovat myslivce k odstřelu selat.
Myslivci již dva roky shromažďují dolní čelisti prasat, která zastřelí, a předkládají je k hodnocení jednotlivým okresním mysliveckým spolkům a Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Kraj se rozhodl navýšit o 150 korun částku za čelist selete prasete divokého starého tři až čtyři měsíce. Myslivci, kteří je odevzdají v období od 10. května do 31. října, za ně dostanou místo 350 korun pětistovku.
"Tato malá selata mají nejnižší imunitu. Mohou přenášet choroby jako prasečí mor," přiblížila jeden z důvodů vedoucí krajského odboru životního prostředí Eva Horná. Morem mohou nakazit hospodářské chovy prasat.
Ceny dolních čelistí starších selat a bachyní zůstávají stejné. U selat starších pěti měsíců tak tato částka činí 350 korun a u bachyně 400 korun. Na nové ceny výkupů byla také vyčleněna finanční částka.
"Pro letošní rok je na výkup v krajském rozpočtu vyčleněna částka 450 tisíc korun, konkrétní čerpání bude známo v listopadu," sdělil krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
Myslivci tuto změnu hodnotí kladně. "Vítáme to. Je to pro nás dobrá zpráva," vyjádřila se jednatelka okresního mysliveckého spolku Jihlava Marie Deržmíšková.
"Je to velká motivace pro myslivce," souhlasí jednatel třebíčských myslivců Josef Venhoda. Již dříve přiblížil úpravu čelisti divokého prasete před odevzdáním. "Musí se vyříznout, vyvařit, a potom peroxidem vodíku vyčistit, aby čelist byla vybělená," popsal Venhoda.
K názoru svých kolegů se také připojila jednatelka Okresní myslivecké jednoty Havlíčkův Brod Lenka Burešová. "Tato informace se k nám už dostala. Pro nás je to určitě dobrá zpráva," sdělila.
Kraj uvádí, že od roku 2013 vykoupil prostřednictvím okres ních mysliveckých spolků už celkem 1.461 kusů čelistí divokých prasat. Náklady spojené s výkupy se vyšplhaly celkem na 396 tisíc korun.
Za myslivecký rok od 1. dubna 2013 do 31. března 2014 bylo na Vysočině uloveno více než 5.700 kusů selat a 326 kusů bachyně. Výsledky za další myslivecký rok budou podle informací kraje známy po 10. květnu letošního roku.