Zálomky jsou mysliveckou mluvou (Právo)

26.06.2011 19:36

 

JIHOČEŠTÍ MYSLIVCI CTÍ ZVYKY I TRADICE

Pomocí zálomků se od dávných dob lovci v krajině dorozumívali, a pokud je znají, mohou se dorozumívat i dnes.
Zálomky se pořizují uříznutím, ulomením, zalomením či nalomením větvičky a myslivci jimi značí určitá místa nebo vzkazují některá sdělení.
Stanovištním zálomkem mohou předem před honem označit stanoviště jednotlivých střelců v bažantnici či kolem rybníka. Je velikosti paže a má olámané větvičky až na několik koncových. Je zapíchnut kolmo do země. Může k němu být přiložen ještě směrový zálomek, ukazující směr odchodu po skončení leče.
Hlavní zálomek má délku paže, je ostrouhán od kůry po líci i rubu, aby se lišil od jiných větví, a znamená "pozor". Myslivec, který jej nalezne, ví, že se něco důležitého děje, a hledá proto další znamení.
Směrový má délku poloviny paže, je také ostrouhán od kůry po obou stranách. Tyto zálomky se pokládají spodní stranou nahoru jeden od druhého na dohled a ukazují směr.
Velmi důležitý pro myslivce je nástřelový zálomek. Označuje se jím nástřel, místo, kde stála zvěř v době výstřelu, zvláště když se střílí za soumraku a případný dosled se musí odložit na ráno. Stálali zvěř u stromu, keře, zalomí se větev na něm, na holině se zapíchne kolmo do země neostrouhaný zálomek přes polovinu paže. S nástřelovým se může pokládat ještě stopový zálomek, nazývaný také "slednice". Je to větvička velikosti dlaně položená spodní stranou vzhůru. Ulomená část se zaostří a tímto koncem ukazuje směr odskoku u samčí zvěře, zatímco u samičí zvěře ukazuje směr odskoku rostlý konec.
Aby nedošlo k mýlce, klade se za tento stopový na opačnou stranu malý příčný zálomek. Ten má velikost asi délky prstu, klade se také spodní stranou nahoru.
Zdá se vám to složité? Je to trochu věda, ale myslivci jsou lidé šikovní, a ti se v tom dobře vyznají. Tedy ti, co to znají. Jsou ovšem i tací, kteří si dávají "zálomky" při úspěšném lovu za klobouk, nebo je tak dokonce nazývají myslivečtí hospodáři, kteří jim je předávají. To jsou hrubé chyby, to jsou úlomky a nikoliv zálomky.
Když najdete někde v přírodě do kruhu stočený a zcela od kůry ostrouhaný zálomek, je to výstražný zálomek a znamená nějaké nebezpečí a nebo myslivci nechtějí, aby tam v daný čas jiní lidé chodili.
Dvě zkřížené větve je čekací zálomek a říká: "Tady čekej." Ty samé dvě větve, olámané až na několik koncových větviček a opět zkřížené odpovídají: "Nebudu čekat." Třemi čekacími zálomky se označuje shromaždiště při honu.