Zlínský kraj povolil odlov chráněných kormoránů na Valašsku

22.04.2010 15:26

 

22.04.2010 - | Mediafax


 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Zlínský kraj vydal souhlas s regulovaným odlovem zvláště chráněného kormorána velkého. Mluvčí valašskomeziříčské radnice Josef Beneš agenturu Mediafax informoval, že početná hejna kormoránů doslova drancují řeku Bečvu a okolní rybníky.

"Plašení akustickými, optickými prostředky a střelbou spojenou s odlovem lze provádět pouze v případech protahujících nebo zimujících hejn," upozornil Jan Pavelka z oddělení ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Zlínského kraje. Možnost plašení a odlovu vymezil na příští tři roky údobím mezi 1. říjnem a 25. březnem, kdy kormorán nehnízdí. Odlov lze navíc provádět jen u hejn s více než sedmi kusy, přičemž počet usmrcených ptáků nesmí přesáhnout 15 procent z hejna. "Pociťujeme opožděné uspokojení z toho, že opět budeme moci hájit ryby před kormorány," řekl hospodář místní organizace Českého rybářského svazu Zdeněk Blinka, jenž na vyjádření kraje čekal několik měsíců. Během nich musel k původní žádosti předložit řadu doplnění a monitorovacích zpráv o místním výskytu kormoránů.

Otázkou podle rybářského hospodáře zůstává, zda v Bečvě je ještě co chránit. "Kormoráni řeku kompletně vydrancovali. Budeme ji muset znovu zarybnit. Nakoupíme novou násadu, část ryb přeneseme z revíru, kde platí pravidlo Chyť a pusť," podotkl hospodář.

S regulovaným odlovem souhlasí i ochránce přírody Miroslav Dvorský. "S kormorány se něco dělat musí. Zvláště v zimě jsou jejich hejna nadměrná," konstatoval Dvorský. Letos při zimním sčítání vodního ptactva napočítal v okolí Valašského Meziříčí přibližně 670 kormoránů velkých, kteří v tak velkém počtu silně narušují ekosystém řeky. "Těžko lze odhadnout, zda pouhý odlov situaci vyřeší," konstatoval ochránce.

Samotný odlov kormoránů ale nebudou provádět rybáři, kteří k tomu nemají oprávnění, nýbrž určení myslivci. "V nejbližší době vydáme pověření pro uživatele honiteb, na jejichž území se říční úseky s povoleným odlovem nacházejí," vysvětlil další postup referent lesního hospodářství valašskomeziříčské radnice Miloslav Kývala, který je přesvědčen, že výjimka vydaná krajem rozhodně nebude mít za následek ohrožení populace kormorána velkého ve zdejší oblasti.