brezen

brezen

Březen v honitbě

3

o letošní dlouhé a tuhé zimě netrpělivě očekáváme příchod jara. V březnu se příroda probouzí ze zimního spánku a v krajině se otevře nový svět. Začínají kvést první byliny, přilétají skřivani, špačci, holubi či husy. Hnízdí březňačky, tokají bažanti, můžeme pozorovat mladé zajíčky či selata divočáků. Sluneční svit a prodlužující se den stimulují v organizmu změny jako intenzivní vývoj embryí v těle samic či tvorbu paroží u samců.
V březnu je loveckých příležitostí poskrovnu. Lovíme jen celoročně nehájené druhy zvěře – lišku a mladou černou zvěř. Čekané a pochůzky honitbou proto raději využijeme k pozorování zvěře, jejích početních stavů, poměru pohlaví, věkové struktury či zdravotního stavu. Tyto informace následně využijeme, neboť v březnu (nebo na konci února) zpravidla probíhá sčítání zvěře, jehož termín stanovil místně příslušný Krajský úřad. Věnujme sčítání zvěře a skutečným stavům maximální pozornost, neboť se od těchto počtů odvíjejí veškerá další myslivecká plánování. Nezapomínejme, že podle § 36 odst. 1 zákona o myslivosti mají možnost zúčastnit se sčítání držitelé sousedních honiteb. Myslím si, že je to velice rozumné, neboť společně dokážou lépe odhadnout stavy zvěře, zejména při hranicích honiteb. Uživatel honitby je následně povinen písemně oznámit výsledek sčítání do pěti dnů orgánu státní správy myslivosti obce s rozšířenou působností.
V březnu již zvěř nebývá zcela závislá na naší péči a začíná přecházet postupně na zelenou potravu – rašící byliny, pupeny stromů či porosty ozimů a řepky. Po letošní dlouhé zimě je však zvěř vyčerpaná, může i nadále navštěvovat myslivecká zařízení, a proto v péči nepolevujeme. V krmelcích předkládáme menší množství kvalitního jadrného krmiva a zejména zkontrolujeme ve slaniscích stav lizu.
Březen je posledním měsícem mysliveckého roku. Myslivecký hospodář tak uzavře veškerou agendu za rok 2009 a místně příslušnému orgánu státní správy myslivosti a držiteli honitby podá hlášení o celkovém výsledku hospodaření. Na výroční členskou schůzi si připraví výroční zprávu a založí novou evidenci mysliveckého hospodaření na další myslivecký rok, jenž začíná 1. 4. 2010.
RNDr. Jiří ZBOŘIL

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
1.3 Beřich / Bedřiška   Jezevec se probouzí ze zimního spánku  
2.3 so Anežka / Inéz Den boje spisovatelů za mír Dospělí jeleni shazují paroží  
3.3 ne Kamil / Vladivoj   Přilétá špaček  
4.3 po Stela / Jadranka   Přilétá holub hřivnáč  
5.3 út Kazimír / Kazimíra   Hnízdí krkavec  
6.3 st Miroslav / Mirek Den jódu    
7.3 čt Tomáš / Tom Světový den motliteb žen    
8.3 Gabriela / Zoltán Mezinárodní den žen    
9.3 so Františka / Rebeka   Probíhá kaňkování divokých koček  
10.3 ne Viktorie / Melita   Káně rousná odlétá do svých severských hnízdišť  
11.3 po Anděla / Angelika Světový den mozku    
12.3 út Řehoř / Křesomysl Vstup ČR do NATO Středně staří jeleni shazují paroží  
13.3 st Růžena / Róza   Začíná kaňkování psíků mývalovitých  
14.3 čt Rút / Matylda   Jarní tah sluk  
15.3 Ida / Hilda Světový den spotřebitelských práv    
16.3 so Elena / Ella / Herbert   Vyséváme stratifikovaná semena habru, javoru, jírovce a jeřábu  
17.3 ne Vlastimil / Vlastimila   Začínají kvést sasanky  
18.3 po Eduard / Eduarda Světový den "Ukliďme svět" Hnízdí husa velká  
19.3 út Josef / Josefa Mezinárodní den invalidů Setkáváme se s mladými zajíčky  
20.3 st Světlana / Světla Světový den divadla pro děti a mládež Hnízdí kachna divoká  
21.3 čt Radek / Radko Světový den básní, Mezinárodní den loutkového divadla, Mezinárodní den zdravého spánku    
22.3 Leona / Lea Světový den vody, Mezinárodní den invalidů    
23.3 so Ivona / Alfons Světový den meteorologie Kontrola počtu lovecky upotřebitelných psů  
24.3 ne Gabriel / Zbyslav Den Horské služby, Světový den boje proti tuberkulóze    
25.3 po Marián / Marko   Hnízdí vrána obecná  
26.3 út Emanuel / Emanuela   Páření ondater  
27.3 st Dita / Malvína Mezinárodní den divadla Začínají kvést modříny  
28.3 čt Soňa / Gedeon Den učitelů    
29.3 Taťána / Slavomil   Kladení muflončat  
30.3 so Arnošt / Ernest   Přilétá čáp bílý  
31.3 ne Kvído / Arpád