Červen v honitbě

Červen v honitbě

Červen v honitbě

6

Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V naší krajině se vyskytuje velké množství mláďat a to nejen myslivecky obhospodařovaných druhů, ale také dalších volně žijících živočichů. Spatřit můžeme srnčata, kolouchy, mladé zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a mláďata většiny našich pěvců. Právě mláďata jsou nejvíce vystavena predačnímu tlaku a působení negativních antropických faktorů.

Myslivecký hospodář, myslivecká stráž a stráž ochrany přírody by se v tomto období více než kdy jindy měli věnovat ochraně našeho národního bohatství. Důležitý je především klid v honitbě v tomto kritickém období. Vždyť podle § 9 odst. 3 zákona 449/2001 Sb. o myslivosti může orgán státní správy myslivosti v době hnízdění a kladení mláďat na žádost uživatele honitby nařídit zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí.

V červnu mohou vznikat velké škody na zvěři při kosení pícnin a travních porostů, které představují v daném období pro zvěř ideální krytové a klidové stávaniště. I když jsou vlastníci popřípadě nájemci honebních pozemků podle § 10 ods. 3 písmene a) povinni s předstihem oznámit kosení pícnin, je velmi vhodné kontaktovat nájemce těchto pozemků a ve spolupráci s nimi učinit maximum opatření vedoucích k minimalizaci ztrát na zvěři. Vhodné je používat několik typů plašičů – od zvukových, přes zrakové či pachové až po aktivní procházení ploch se psy a vyhánění zvěře. Pokud ke škodě dojde, je bezesporu dobré se domluvit a dojít ke konsenzu. Uvědomme si, že v příštích měsících budou dozrávat polní kultury, na kterých naopak zvěř (především černá) napáchá citelné škody a loajalita námi prokázaná dříve se nám mnohonásobně vrátí. Pokud již hovoříme o škodách způsobených zvěří, tak pro připomenutí: majitelé lesa vyčíslují škody do 20. června. Celý proces je legislativně řízen vyhláškou MZe č. 55/1999 Sb. Je vhodné, aby majitel lesa při kvalifikaci a kvantifikaci škod přizval zástupce uživatele honitby. Škody na zemědělských porostech jsou kvantifikovány a uplatňovány do 20 dnů od doby, kdy škoda prokazatelně vznikla.

Červen můžeme využít k přípravě kvalitního objemového krmiva pro zvěř. Vhodné je luční seno s bohatou skladbou bylin nebo letnina. Nejenom přípravě, ale také uskladnění věnujeme maximální pozornost.

Co se vlastního lovu týče, pokračujeme v lovu průběrných srnců I. věkové třídy. Je vhodné odlovit také srnce II. a III. věkové třídy, kteří jsou do chovu nežádoucí a nechceme, aby se nám dostali do říje. Dále se věnujeme lovu celoročně nehájených druhů zvěře, především lišky obecné a toulavých psů a koček (v souladu se zákonem o myslivosti).

Myslivecký hospodář vede běžné záznamy mysliveckého hospodaření a podává hlášení orgánu státní správy myslivosti a držiteli honitby. Místní organizace mohou využít měsíc myslivosti k vhodné propagaci – organizovat besídky pro školáky, připravit letáky či nástěnky s tematikou myslivosti a ochrany přírody.

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
1.6 Laura / Lora Den dětí Začíná Červen - měsíc myslivosti  
2.6 so Jarmil / Jaromil Den pozemního vojska    
3.6 ne Tamara / Kevin      
4.6 po Dalibor / Dalibora      
5.6 út Dobroslav / Dobroslava Světový den životního prostředí    
6.6 st Norbert / Norman   Líhnutí bažantíků a koroptví  
7.6 čt Iveta / Slavoj   Jelení laně kladou kolouchy  
8.6 Medard / Pěva Mezinárodní den oceánů    
9.6 so Stanislava / Anabela Mezinárodní den žonglování (2. sobota v červnu) Začít s přípravou letniny  
10.6 ne Gita / Margita   Kvetou jeřáby  
11.6 po Bruno / Barnabáš   Hnízdí ostříž lesní  
12.6 út Antonie / Táňa Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí    
13.6 st Antonín / Tobiáš      
14.6 čt Roland / Herta   Kvete bez černý  
15.6 Vít / Víta Světový den proti násilí na seniorech, Pololetní a čtvrtletní záloha na daň z příjmů Hřivnáči se chystají na druhé hnízdění  
16.6 so Zbyněk / Zbyhněv Den afrického dítěte, Evropský den židovské kultury Kvete kaštanovník jedlý  
17.6 ne Adolf / Adina Den otců (3. neděle v červnu), Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští Hnízdí žluva hajní  
18.6 po Milan / Milana   Hnízdění většiny našich pěvců  
19.6 út Leoš / Leo Den rovnosti můžů a žen Hnízdí včelojed lesní  
20.6 st Květa / Květuše Světový den uprchlíků    
21.6 čt Alois / Aloisie Den květů, Svátek hudby, Mezinárodní den trpaslíků Slunce vstupuje do znamení Raka v 1.09 SELČ. Začátek astronomického léta. Letní slunovrat.  
22.6 Pavla / Zaira   Začíná páření medvědů  
23.6 so Zdeňka / Zdenka Světový den házené Sečeme maliník a kopřivy na letninu  
24.6 ne Jan / Jonatan Světový den osteoporózy, Daňové přiznání DPH za květen    
25.6 po Ivan / Salome Vychází Myslivost 7/2012    
26.6 út Adriána / Adrian Mezinárodní den boje proti narkomanii    
27.6 st Ladislav / Ladislava Světový den rybářství, Světový den sdělovacích prostředků, Den politických vězňů ČR    
28.6 čt Lubomír / Lubomíra      
29.6 Petr / Pavel Přiznání k dani z příjmů za rok 2011, splatnost 2. splátky daně z nemovitostí Kvetou lípy  
30.6 so Šárka / Vlastimír Den ozbrojených sil ČR Zkontrolovat kvalitu uskladněného sena