cerven

cerven

Červen v honitbě

6

Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V naší krajině se vyskytuje velké množství mláďat a to nejen myslivecky obhospodařovaných druhů, ale také dalších volně žijících živočichů. Spatřit můžeme srnčata, kolouchy, mladé zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a mláďata většiny našich pěvců. Právě mláďata jsou nejvíce vystavena predačnímu tlaku a působení negativních antropických faktorů.

Myslivecký hospodář, myslivecká stráž a stráž ochrany přírody by se v tomto období více než kdy jindy měli věnovat ochraně našeho národního bohatství. Důležitý je především klid v honitbě v tomto kritickém období. Vždyť podle § 9 odst. 3 zákona 449/2001 Sb. o myslivosti může orgán státní správy myslivosti v době hnízdění a kladení mláďat na žádost uživatele honitby nařídit zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí.

V červnu mohou vznikat velké škody na zvěři při kosení pícnin a travních porostů, které představují v daném období pro zvěř ideální krytové a klidové stávaniště. I když jsou vlastníci popřípadě nájemci honebních pozemků podle § 10 ods. 3 písmene a) povinni s předstihem oznámit kosení pícnin, je velmi vhodné kontaktovat nájemce těchto pozemků a ve spolupráci s nimi učinit maximum opatření vedoucích k minimalizaci ztrát na zvěři. Vhodné je používat několik typů plašičů – od zvukových, přes zrakové či pachové až po aktivní procházení ploch se psy a vyhánění zvěře. Pokud ke škodě dojde, je bezesporu dobré se domluvit a dojít ke konsenzu. Uvědomme si, že v příštích měsících budou dozrávat polní kultury, na kterých naopak zvěř (především černá) napáchá citelné škody a loajalita námi prokázaná dříve se nám mnohonásobně vrátí. Pokud již hovoříme o škodách způsobených zvěří, tak pro připomenutí: majitelé lesa vyčíslují škody do 20. června. Celý proces je legislativně řízen vyhláškou MZe č. 55/1999 Sb. Je vhodné, aby majitel lesa při kvalifikaci a kvantifikaci škod přizval zástupce uživatele honitby. Škody na zemědělských porostech jsou kvantifikovány a uplatňovány do 20 dnů od doby, kdy škoda prokazatelně vznikla.

Červen můžeme využít k přípravě kvalitního objemového krmiva pro zvěř. Vhodné je luční seno s bohatou skladbou bylin nebo letnina. Nejenom přípravě, ale také uskladnění věnujeme maximální pozornost.

Co se vlastního lovu týče, pokračujeme v lovu průběrných srnců I. věkové třídy. Je vhodné odlovit také srnce II. a III. věkové třídy, kteří jsou do chovu nežádoucí a nechceme, aby se nám dostali do říje. Dále se věnujeme lovu celoročně nehájených druhů zvěře, především lišky obecné a toulavých psů a koček (v souladu se zákonem o myslivosti).

Myslivecký hospodář vede běžné záznamy mysliveckého hospodaření a podává hlášení orgánu státní správy myslivosti a držiteli honitby. Místní organizace mohou využít měsíc myslivosti k vhodné propagaci – organizovat besídky pro školáky, připravit letáky či nástěnky s tematikou myslivosti a ochrany přírody.

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
1.6 so Laura / Lora Den dětí Začíná Červen - měsíc myslivosti  
2.6 ne Jarmil / Jaromil Den pozemního vojska    
3.6 po Tamara / Kevin      
4.6 út Dalibor / Dalibora      
5.6 st Dobroslav / Dobroslava Světový den životního prostředí    
6.6 čt Norbert / Norman   Líhnutí bažantíků a koroptví  
7.6 Iveta / Slavoj   Jelení laně kladou kolouchy  
8.6 so Medard / Pěva Mezinárodní den oceánů, Mezinárodní den žonglování (2. sobota v červnu)    
9.6 ne Stanislava / Anabela   Začít s přípravou letniny  
10.6 po Gita / Margita   Kvetou jeřáby  
11.6 út Bruno / Barnabáš   Hnízdí ostříž lesní  
12.6 st Antonie / Táňa Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí    
13.6 čt Antonín / Tobiáš      
14.6 Roland / Herta   Kvete bez černý  
15.6 so Vít / Víta Světový den proti násilí na seniorech Hřivnáči se chystají na druhé hnízdění  
16.6 ne Zbyněk / Zbyhněv Den otců (3. neděle v červnu), Den afrického dítěte, Evropský den židovské kultury Kvete kaštanovník jedlý  
17.6 po Adolf / Adina Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští Hnízdí žluva hajní  
18.6 út Milan / Milana   Hnízdění většiny našich pěvců  
19.6 st Leoš / Leo Den rovnosti můžů a žen Hnízdí včelojed lesní  
20.6 čt Květa / Květuše Světový den uprchlíků    
21.6 Alois / Aloisie Den květů, Svátek hudby, Mezinárodní den trpaslíků    
22.6 so Pavla / Zaira   Sečeme maliník a kopřivy na letninu  
23.6 ne Zdeňka / Zdenka Světový den házené    
24.6 po Jan / Jonatan Světový den osteoporózy    
25.6 út Ivan / Salome   Začíná páření medvědů  
26.6 st Adriána / Adrian Mezinárodní den boje proti narkomanii    
27.6 čt Ladislav / Ladislava Světový den rybářství, Světový den sdělovacích prostředků, Den politických vězňů ČR    
28.6 Lubomír / Lubomíra   Kvetou lípy  
29.6 so Petr / Pavel   Zkontrolovat kvalitu uskladněného sena  
30.6 ne Šárka / Vlastimír Den ozbrojených sil ČR Založit evidenci zásob krmiv