kveten

kveten

Květen v honitbě

5

Koloběh mysliveckého roku je opět na počátku lovecké sezony - v květnu, kdy začíná doba lovu naší nejhojnější spárkaté zvěře. Hned od 16. května se věnujeme lovu průběrných srnců I. věkové třídy, mezi něž patří zejména paličkáči, knoflíkáči a špičáci do délky paroží asi 5 cm. Vyšší špičáci ještě zpravidla nemívají vytlučeno a skutečná délka jejich paroží se obtížněji odhaduje. Nadějní roční srnci vytloukají až později a paroží v lýčí je u nich fyziologicky normální.
Rovněž můžeme lovit průběrné srnce vyšších věkových tříd. Zásadně se však vyvarujeme lovu silných teritoriálních srnců, který ponecháme až na období říje, respektive po ní. Je známou skutečností, že po ulovení takového srnce dojde k novému „přerozdělování“ teritorií mezi srnci v lokalitě. Přestane totiž fungovat pachové značení území, což velice rychle rozpoznají ostatní srnci v lokalitě a bojují o obsazení volného teritoria. Tím je zajištěno, že vhodné prostředí (kde se samozřejmě koncentrují srny) nezůstane v průběhu reprodukce prázdné. Pokud však dojde vícekrát v sezoně k výměně vlastníka teritoria, naruší se sociální vztahy mezi srnci v lokalitě a říje tak může být narušena. Pochopitelně se zvyšuje riziko vzniku škod na lesních porostech.
Myslivecký hospodář by měl na základě schváleného plánu lovu vypsat povolenky k lovu, provést návrh rozdělení lovu trofejové zvěře a stanovit jasná pravidla jejího lovu, který předloží ke schválení členské schůzi či uživateli honitby. Před začátkem lovecké sezony si myslivecký hospodář vyzvedne na místně příslušném orgánu státní správy myslivosti plomby a lístky o původu zvěře, neboť dnes je snad již samozřejmostí, že každý ulovený kus je nutné opatřit nesnímatelnou plombou, vyplnit lístek o původu zvěře a hlášení o lovu zvěře. Ulovenou zvěř vyvrhneme a řádně ošetříme.
Z hlediska péče o zvěř je důležité postarat se v květnu především o klid v honitbě. Spárkatá zvěř začíná klást mláďata, hnízdí bažanti, zajíci mají druhé vrhy. Při pochůzkách honitbou se věnujeme lovu predátorů (lišky obecné, toulavých), myslivecký hospodář a myslivecká stráž také lovu toulavých koček a psů v souladu se zákonem o myslivosti.
V květnu vznikají často škody na zvěři při kosení pícnin. Z vlastní iniciativy vejděme do kontaktu se zemědělskými podniky a sami nabídněme pomoc při sečení. Použitím plašičů a procházením krytiny se psy se pokusme škody minimalizovat.
Myslivecký hospodář založí evidenci odstřelu zvěře pro novou sezonu, vede evidenci o vydaných povolenkách k lovu, plombách a lístcích o původu zvěře a podle dohody podává hlášení o plnění plánu lovu orgánu státní správy a držiteli honitby.

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
1.5 st Svátek práce / Pamela / Jeremiáš   Přilétá křepelka  
2.5 čt Zikmund / Atanas Světový den ptačího zpěvu    
3.5 Alexej / Alexa Den Slunce, Světový den svobody tisku Přilétají rorýsové  
4.5 so Květoslav / Florián Den hasičů Hnízdí poštolka obecná  
5.5 ne Klaudie / Klaudius Květnové povstání českého lidu (1945)    
6.5 po Radoslav / Radislav   Hnízdí koroptev polní  
7.5 út Stanislav / Dalma   Hnízdí polák velký  
8.5 st Zlatan / Zlatomír Den osvobození od fašismu (1945)    
9.5 čt Ctibor / Ctibora Den Evropy, Květinový den (2. středa v květnu) Hnízdí tetřev hlušec  
10.5 Blažena / Gordon   Kvete buk lesní  
11.5 so Svatava / Svatoslava   První lety chroustů  
12.5 ne Pankrác / Vsevolod Mezinárodní den ošetřovatelek,Den matek (2. neděle v květnu), Světový den koktejlu    
13.5 po Servác / Ofélie   Hnízdí tetřívek obecný  
14.5 út Bonifác / Dina Světový den hypertenze Hnízdí jeřábek lesní  
15.5 st Žofie / Sofie Mezinárodní den rodiny, Světový den proti mozkové mrtvici Přilétá ťuhýk obecný  
16.5 čt Přemysl / Přemek   Začíná kvést smrk ztepilý  
17.5 Aneta / Paskal Světový den telekomunikace    
18.5 so Nataša / Timea Mezinárodní den muzeí Hnízdí jiřička obecná  
19.5 ne Ivo / Celestýn   Přihlásit lovecké psy ke zkouškám  
20.5 po Zbyšek / Zbyška Mezinárodní den stepu Hnízdí lelek lesní  
21.5 út Monika / Mona Světový den kulturní rozmanitosti    
22.5 st Emil / Rita Mezinárodní den biologické rozmanitosti Kvete dub  
23.5 čt Vladimír / Vladimíra   Kvete akát  
24.5 Jana / Vanesa Evropský den národních parků Kvete jírovec maďal  
25.5 so Viola / Violeta Den Afriky, Mezinárodní den pohřešovaných dětí    
26.5 ne Filip / Filipa Den koní (poslední neděle v květnu) Kladení srnčat  
27.5 po Valdemar / Vadim Mezinárodní den mléka (4. pondělí v květnu) Hnízdí krahujec obecný  
28.5 út Vilém / Vilibald      
29.5 st Maxmilián / Maxim   Hnízdí bekasina otavní  
30.5 čt Ferdinand / Ferdinanda Den sousedů    
31.5 Kamila / Petronela Den otvírání studánek, Světový den bez tabáku Kvetou konvalinky