prosinec

prosinec

Prosinec v honitbě

12

S prosincem nekončí jen kalendářní rok, ale také hlavní lovecká sezona a to jak zvěře spárkaté, tak i drobné.
Jak všichni víme, prosinec je měsícem nesmírně hektickým a časově náročným. Mnoho povinností před závěrem roku nám pochopitelně ubírá čas, který bychom rádi strávili v honitbě. Zvláště v době, kdy na nás v revíru čeká tolik úkolů a to jak loveckých, tak zejména chovatelských.
Naší prvořadou povinností je pečovat o zvěř v období nouze. Pokusme se myslivecká zařízení navštěvovat pravidelně, minimálně 1 - 2x v týdnu. Spárkatá zvěř musí mít v krmelcích dostatek kvalitního sena. Postupně snižujeme dávky jadrného krmiva, neboť zažívací trakt spárkaté zvěře je již v období „odpočinku“ a fyziologicky dochází ke zpomalení metabolizmu. Nadměrné množství energeticky bohatého krmiva není zažívací trakt v tomto období schopen zpracovat. Jako nejvhodnější jadrné krmivo pro toto období lze doporučit oves a plody lesních dřevin (bukvice, žaludy, kaštany), kterých je však v letošním roce minimum. Zásadně se vyvarujeme přikrmování spárkaté zvěře pšenicí a pšeničnými šroty s vysokým obsahem lepku. Dužnatá krmiva předkládejme zvěři v menším množství a pravidelně. Dbejme na to, aby také drobná zvěř měla dostatek potravy v zásypech či krmelcích. Zkontrolujme a doplňme stav lizu. Nevím, zda je to jen můj dojem, ale poslední dobou stále častěji mizí sůl ve slaniscích…
Jak již bylo řečeno, času na zbyt nemáme mnoho. I přesto věnujme velkou pozornost dokončení plánu lovu spárkaté zvěře. Udělejme maximum, abychom vše řádně stihli do poloviny prosince. Mělo by být naší morální povinností, abychom i zvěři v období Vánoc dopřáli klid. Určitě si to zaslouží. Časté rušení ji v zimě neprospívá. Přichází o tukové zásoby, stresuje se, což má za následek nejen zvýšené riziko úhynu, ale také škod na lesních porostech.
V prosinci pokračují a vrcholí společné lovy na bažanty, zajíce a černou zvěř. Dodržujme při nich především bezpečnost, řádně připravme jejich organizaci a dbejme mysliveckých zvyků a tradic.
Myslivecký hospodář vede záznamy o ulovené zvěři, evidenci vydaných plomb a lístků o původu zvěře a dle dispozic orgánu státní správy podává hlášení.
Vážení a milí čtenáři, čas je neúprosný a další rok je společně za námi. Dovolte mi, abych nově zvolenému vedení naší největší myslivecké organizace – Českomoravské myslivecké jednoty popřál mnoho zdaru a úspěchů v jejich funkcích, zejména při prezentaci a hájení zájmů naší české myslivosti.
Vám a Vašim rodinám přeji klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku pevné zdraví, spoustu štěstí, mnoho rodinné spokojenosti, pracovních úspěchů a samozřejmě řadu nezapomenutelných zážitků v přírodě a myslivosti
V novém roce se na Vás těší,
         RNDr. Jiří ZBOŘIL

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
1.12 čt Iva      
2.12 Blanka      
3.12 so Svatoslav   Mladí srnci shazují druhé paroží  
4.12 ne Barbora      
5.12 po Jitka      
6.12 út Mikuláš      
7.12 st Ambrož   Probíhá opožděná říje neoplodněných srn  
8.12 čt Květoslava      
9.12 Vratislav      
10.12 so Julie   Probíhá kamzičí říje  
11.12 ne Dana      
12.12 po Simona      
13.12 út Lucie      
14.12 st Lýdie      
15.12 čt Radana      
16.12 Albína   Probíhá chrutí divokých prasat  
17.12 so Daniel      
18.12 ne Miloslav      
19.12 po Ester      
20.12 út Dagmar   Zaplatit členské příspěvky ČMMJ  
21.12 st Natálie      
22.12 čt ŠImon     Slunce vstupuje do znamení Kozoroha v 06.29 SEČ. Začátek astronomické zimy - zimní slunovrat
23.12 Vlasta      
24.12 so Adam a Eva - Štědrý den   Symbolická procházka honitbou, návštěva krmelců a zdobení stromků zvěři  
25.12 ne 1. svátek vánoční - Boží hod vánoční      
26.12 po 2. svátek vánoční - Štěpán      
27.12 út Žaneta      
28.12 st Bohumila      
29.12 čt Judita      
30.12 David   Zkontrolovat platby nájemného  
31.12 so Silvestr   Symbolická procházka honitbou a rozloučení s rokem 2011