rijen

rijen

Říjen v honitbě

10

V říjnu začínají první hony na bažanty a pokračují hony na divoké kachny. Nezapomínejme při nich na dodržování mysliveckých tradic, mezi které patří také včasné zaslání pozvánek hostům, stejně tak jako včasné omluvení své neúčasti na společném lovu. Vhodným mysliveckým oděvem, patřičným chováním, loveckými fanfárami a slavnostním výřadem dokazujeme nejen sobě, ale celé veřejnosti, jakou tradici a postavení má myslivost v naší společnosti. Vedoucí honu provede před zahájením lovu kontrolu loveckého lístku, zbrojního průkazu, průkazu zbraně a dokladu o platbě povinného pojištění. Jako povolenka slouží na společném lovu seznam účastníků. Samozřejmou podmínkou je adekvátní počet lovecky upotřebitelných psů. Správné naplánování honu (místa a počtu lečí, jejich obestavení atd.) je základem úspěchu. Myslivecký hospodář musí mít na paměti legislativní omezení, že ve stejném roce a na stejném pozemku smíme lovit zajíce jen jedenkrát a bažanta dvakrát. Velice moudré je ponechat část honitby jako „komoru“.
Kromě honů máme v říjnu množství loveckých příležitostí individuálními způsoby lovu. Začíná říje daňčí zvěře a končí říje jelení zvěře. Kromě lovu trofejových jedinců pokračujeme také v průběrném odlovu samičí a mladé zvěře (srnčí, jelení, mufloní, daňčí). Zejména u holé srnčí bychom měli mít na konci října splněno minimálně 60 procent plánu. V listopadu a prosinci se již světelná část dne výrazně zkracuje, počasí se horší a provedení důkladného průběrného odlovu je v těchto měsících složitější.
Pokud jsme to nestihli v předchozích měsících, dokončíme v říjnu opravu a přemístění mysliveckých zařízení. Spárkatou zvěř přikrmujeme pravidelně jadrnými krmivy, aby si vytvořila důležité tukové zásoby na zimu. Ke konci října navezeme do oborohů seno a založíme jej do krmelců. Postačí menší množství, aby se zbytečně neznehodnotilo, pokud jej zvěř ještě nebere. V solnících doplníme sůl. Zintenzívníme přikrmování drobné zvěře. Bažantům předkládáme krmivo nejen do zásypů, ale také volně v místech, kde se vyskytují a kde je chceme udržet.
Z políček sklízíme okopaniny, které uskladníme ve sklepě či krechtu. Pokud se nám podaří sehnat pro zvěř atraktivní cukrovku, předkládejme ji v menším množství.
Myslivecký hospodář se věnuje důkladné přípravě společných lovů, vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře, evidenci vydaných povolenek, evidenci o ulovené zvěři a orgánu státní správy podává hlášení o průběhu lovu a plnění plánu.
RNDr. Jiří ZBOŘIL

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
1.10 út Igor / Ivar Světový den vegetariánství, Mezinárodní den lékařů, hudby, seniorů, Světový den cyklistiky Odlétají vlaštovky a jiřičky  
2.10 st Olívie / Oliver Světový den hospodářských zvířat    
3.10 čt Bohumil / Bohuš      
4.10 František / Evald Mezinárodní den ochrany zvířat Nejstarší srnci shazují paroží  
5.10 so Eliška / Elza Mezinárodní den učitelů Zhotovit koroptví boudy  
6.10 ne Hanuš / Hanuše   Sklízí se vodnice, topinambur a tuřín  
7.10 po Justýna / Sergej   Přilétá husa polní  
8.10 út Věra / Věroslava   Padají kaštany  
9.10 st Štefan / Sára Světový den pošty, Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof (2. středa v říjnu) Kvetou ocúny  
10.10 čt Marina / Marin Světový den proti trestu smrti, Světový den zdraví,    
11.10 Andrej / Andreas   Jeleni a srnci přebarvují do zimní srsti  
12.10 so Marcel / Edvín      
13.10 ne Renáta / Gerald   Končí jelení říje  
14.10 po Agáta / Háta Světový den normalizace    
15.10 út Tereza / Terezie Den bílé hole, Světový den venkovských žen    
16.10 st Havel / Galina Světový den výživy, Světový den páteře    
17.10 čt Hedvika / Heda Mezinárodní den boje proti chudobě, Světový den úrazů Přilétají havrani  
18.10 Lukáš / Lukáška   Přitahují kvíčaly a cvrčaly  
19.10 so Michaela / Michala      
20.10 ne Vendelín / Eunika Den stromů, Světový den osteoporózy    
21.10 po Brigita / Uršula      
22.10 út Sabina / Sabrina   Starší srnci shazují paroží  
23.10 st Teodor / Fedor   Probíhá daňčí říje  
24.10 čt Nina / Selina Světový den rozvoje informací, Den OSN    
25.10 Beáta / Vojmír      
26.10 so Erik / Erich      
27.10 ne Šarlota / Zoe   Začíná říje jelena siky  
28.10 po Alfréd / Alfréda   Vznik samostatného Československého státu (1918)  
29.10 út Silvie / Sylva   Odeslat pozvánky na hony  
30.10 st Tadeáš / Dimitrij   Odlétá špaček  
31.10 čt Štěpánka / Volfgang Světový den spoření, Den UNICEF