srpen

srpen

Srpen v honitbě

8

V srpnu začíná doba lovu řady druhů naší spárkaté zvěře. Od 1. 8. můžeme lovit veškerou zvěř vysokou, mufloní, sičí, dospělou zvěř černou nebo holuba hřivnáče. Od 16. 8. pak dále zvěře daňčí, zvěř siky Dybovského a všechny druhy našich husí. Hned od počátku se zaměříme na průběrný odstřel samců I. věkové třídy a nevodících samic. První srpnová dekáda ještě skýtá možnost lovu srnců v říji. Často se stává, že po říji se nám srnci „ztratí“ a můžeme se s nimi se štěstím setkat teprve v září nebo jak tomu bývá až po skončení doby lovu.

Na strništích je poměrně solidní viditelnost i bez měsíčního svitu. Využijeme tedy jasných srpnových nocí k lovu černé zvěře. Volné pokosené plochy nám umožňují dobré obeznání zvěře, její přečtení a provedení bezpečného odstřelu. Bez omezení lovíme veškerá selata, rovněž lončáky, zvláště pak samičího pohlaví (jsou-li k rozeznání). V mysliveckém roce 2008 bylo uloveno více než 138 000 kusů černé zvěře, což je absolutní rekord v počtu úlovků v naší historii. Potvrdilo se tedy to, na co jsem v řadě předešlých úvodníků upozorňoval, stejně tak jako řada dalších odborníků. Jedná se o obrovskou populační explozi černé zvěře. Populace je tak velká, že z ní nejsme schopni odlovit ani přírůstek, natož pak sáhnout do „kmenových stavů“. Vzhledem k sociální a věkové struktuře populace prasete divokého bude v některých oblastech do budoucna nevyhnutelné provést redukci nositelek přírůstku – bachyní.

V srpnu probíhají žně, což předznamenává začátek myslivecké péče o zvěř. Zvěři i dalším volně žijícím živočichům se ve velmi krátké době změní potravní, klidové a krytové podmínky. Rovněž výrazně klesne úživnost honitby. Na zvěřních políčkách proto osejeme podzimní směsky, na loukách sečeme druhé seče. Seno dobře usušíme a uskladníme. Bažantům do zásypu předkládáme pozadky, plevy, sklizňové odpady obohacené o semena jiných rostlin nebo zlomkové obilí. Včasným přikrmováním předejdeme roztoulání bažantů po okolí. Zajíce v této době přikrmujeme především dužnatým krmivem (řepa, mrkev).

Na strništích a volných plochách po sklizni řepky a obilovin si můžeme udělat objektivnější obraz o stavu drobné zvěře v honitbě a případně po dohodě s držitelem honitby a orgánem státní správy myslivosti plán upravit. Myslivecký hospodář v průběhu srpna připraví organizaci prvních společných lovů na divoké kachny, vede běžné záznamy mysliveckého hospodaření v honitbě a podle dispozic orgánů státní správy podává hlášení.

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
1.8 čt Oskar / Ludomír      
2.8 Gustav / Elfrída   Odlétá rorýs obecný  
3.8 so Miluše / Nikodém      
4.8 ne Dominik / Dominika      
5.8 po Kristián / Osvald      
6.8 út Oldřiška / Ulrika Mezinárodní den boje lékařů za mír    
7.8 st Lada / Kajetán      
8.8 čt Soběslav / Virginie      
9.8 Roman / Romeo Mezinárodní den domorodců    
10.8 so Vavřinec / Lars      
11.8 ne Zuzana / Filoména      
12.8 po Klára / Jasna Mezinárodní den mládeže    
13.8 út Alena / Sven Den leváků    
14.8 st Alan / Alen   Daňci vytloukají paroží  
15.8 čt Hana / Mirela   Odlétá čáp bílý  
16.8 Jáchym / Abrahám      
17.8 so Petra / Petruše   Kontrola a opravy krmných zařízení  
18.8 ne Helena / Jelena      
19.8 po Ludvík / Ludvíka   Nejmladší jeleni vytloukají paroží  
20.8 út Bernard / Bernarda      
21.8 st Johana / Johanka      
22.8 čt Bohuslav / Božislav      
23.8 Sandra / Tekla Mezinárodní den vzpomínky na obchod s otroky a zrušení otroctví    
24.8 so Bartoloměj / Natanael      
25.8 ne Radim / Elvíra   Odlétá ťuhýk obecný  
26.8 po Luděk / Luďka      
27.8 út Otakar / Otakara      
28.8 st Augustýn / Augustýna      
29.8 čt Evelína / Miron      
30.8 Vladěna / Kim      
31.8 so Pavlína / Bela