zari

zari

Září v honitbě

9

V září začíná podzim a s ním také hlavní lovecká sezona. Zkracující se den a chladná rána předznamenávají začátek jelení říje, která přináší každoročně všem jelenářům nezapomenutelné zážitky. Majestátní králové našich lesů věnují veškerou energii do zachování vlastního rodu. V říji lovíme především trofejové jeleny, lov mladších průběrných jelenů, zvěře samičí a mladé ponechme na pozdější měsíce, abychom říji nenarušili.

Od září začíná doba lovu naší nejhojnější spárkaté zvěře - samičí a mladé srnčí. Hned od počátku se věnujeme jejímu správnému průběrnému odlovu. Zvěř není ještě v tlupách, intenzivně se paství a přebarvuje, což nám umožní lepší posouzení věku a chovnosti. Její průběrný odlov je velice náročný a měl by být svěřen jen těm myslivcům, kteří jsou zodpovědní a mají o zvěři v honitbě přehled. Lov holé zvěře jako deputátu či naturální odměny vede k chovatelským chybám, neboť jsou často loveny zejména silné kusy. Předmětem průběrného odlovu jsou slabá srnčata, slabé, nevodící a přestárlé srny. Uvědomme si, že v pozdějších měsících je lov obtížnější - zhoršuje se počasí, zkracuje se den, zvěř je již přebarvená, sdružená do tlup a s blížícím se koncem roku máme stále méně času...

V září dále lovíme srnce, veškerou zvěř daňčí, mufloní či jelena siky. Jasných nocí využijeme k lovu černé zvěře, která se po sklizni většiny atraktivních obilovin bude koncentrovat u kukuřičných lánů, v nichž budou pochopitelně vznikat škody. Lovíme veškerá selata a lončáky z tlup. Zásadně nelovíme samostatné kusy. Jsou to zpravidla mladí kňourci, kteří se od tlup oddělili, příliš neškodí a v budoucnu tvoří základ sociální struktury populací černé zvěře.

Od září začínají první hony na divoké kachny. Každý, kdo loví zvěř, musí mít u sebe platný lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, povolenku k lovu a odpovědnostní pojištění. Veškeré tyto doklady by měl myslivecký hospodář před vydáním povolenky nebo před zahájením společného lovu (kde povolenku nahrazuje společný seznam účastníků lovu) zkontrolovat. Jedná se o první společné lovy po dlouhé přestávce, proto buďme opatrní při manipulaci i vlastní střelbě.

Začátek podzimu sebou přináší, kromě lovu, období intenzivnější péče o zvěř. V honitbách zkontrolujeme stav zařízení k přikrmování zvěře, případně zvážíme jejich přemístění či vybudování nových. V září se rozpadají hejnka bažantů a kohouti se toulají po krajině. Včasným přikrmováním zabráníme jejich rozptylu mimo honitbu. Spárkaté zvěři postupně začínáme předkládat jadrná krmiva, neboť vytvoření tukových zásob je základním předpokladem pro přečkání zimy.

Myslivecký hospodář připraví organizaci společných honů na bažanty a vede veškerou evidenci týkající se mysliveckého hospodaření v honitbě.

RNDr. Jiří ZBOŘIL

 

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
1.9 ne Linda / Samuel      
2.9 po Adéla / Adelína      
3.9 út Bronislav / Bronislava   Odlétá čáp černý  
4.9 st Jindřiška / Rozálie      
5.9 čt Boris / Bojan      
6.9 Boleslav / Boleslava   Padají žaludy  
7.9 so Regína / Gina      
8.9 ne Mariana / Mariola Mezinárodní den gramotnosti    
9.9 po Daniela / Omar   Odlétá včelojed lesní  
10.9 út Irma / Krasava Světový den prevence sebevražd    
11.9 st Denisa / Denis      
12.9 čt Marie / Maja      
13.9 Lubor / Melinda   Odlétá bukač velký  
14.9 so Radka / Radoslava      
15.9 ne Jolana / Jolanta   Začíná jelení říje  
16.9 po Ludmila / Kornélie Světový den "Ukliďme svět"    
17.9 út Naděžda / Naďa      
18.9 st Kryštof / Ariana   Dozrávají bukvice  
19.9 čt Zita / Konstantýn   Odlétá jiřička obecná  
20.9 Oleg / Helmut   Odlétá linduška lesní  
21.9 so Matouš / Debora Mezinárodní den míru    
22.9 ne Darina / Moris Evropský den bez aut    
23.9 po Berta / Lina   Odlétá kukačka obecná  
24.9 út Jaromír / Jaromíra Mezinárodní den neslyšících    
25.9 st Zlata / Zlatoslava      
26.9 čt Andrea / Andriana Evropský den jazyků    
27.9 Jonáš / Damián Světový den cestovního ruchu Dozrávají bezinky  
28.9 so Václav / Václava   Den české státnosti  
29.9 ne Michal / Michael   Naplánovat organizaci honů na drobnou zvěř  
30.9 po Jeroným / Ráchel Mezinárodní den překladatelů Vrcholí jelení říje