Obec Bohuslavice - historie

 

    Obec Bohuslavice leží asi 10km jihozápadním směrem od Zlína. Rozkládá se v protáhlém, nepříliš širokém údolí potoka Březnice na severozápadním okraji Vizovických vrchů. Terénní reliéf vytváří zvlněnou pahorkatinu s průměrnou nadmořskou výškou kolísající mezi kótami 236 a 464 metrů nad mořem. Katastrální uzemí má rozlohu 805 ha, z toho cca 390 ha připadá na zemědělské půdy a 335 ha na trvalé porosty. K 1.1.2003 měla obec 807 obyvatel a 239 domů.

    První záznam o vesnici pochází z roku 1362. Po roce 1405 se stala trvalou součástí panství Malenovice. Vznik obce je spojen pravděpodobně s kolonizačním úsilím moravského hraběte Jana Jindřicha v jehož držení panství bylo. Sňatky a úmrtí měly za následek časté střídání majitelů malenovského panství. Mezi jinými to byli též Kryštof Karel Konický, Karel Libštejsnký z Kolovrat, hrabata Karel Maxmilián Thurn, Karel z Lichtejnštejna, Karel Vincenc Salm z Neuburg a Leopold Šternberk. Šternberkové vlastnili panství až do roku 1945. Poslední z nich koupil panství Malenovice spolu se statkem Pohořelice za 660 000 zlatých. Obyvatelé vesnice byli převážně drobní zemědělci, živili se chovem ovcí, koz, krav a ostatního domácího zvířectva.

    Z různých náznaků vyplývá, že osídlení Bohuslavic spadá do mnohem starší doby, než dosvědčují písemné zmínky. Celá obec byla posunuta blíže k Doubravám, kde se dodnes dají nalézt zbytky zdiva. V místě za budovou dnešního obecního úřadu stála pravděpodobně tvrz, která bývá označována jako Buchtů Hrádek.

    Z událostí ovlivňujících život vesnice je třeba vzpomenou epidemii cholery, která v roce 1866 obec postihla, při níž zemřelo 60 místních obyvatel. První polovina 20.století se nesla ve znamení dvou světových válek. V nich položili své životy i občané Bohuslavic. Tyto oběti připomíná památník padlých uprostřed obce. Druhá polovina 20.století zase byla ve znamení socialismu a socialistického kolektivismu. Zejména pro sedláky, kteří dobývali svůj chléb vezdejší v potu tváří, to byla doba hlubokého ponížení duchovního i materiálního.

    Obec Bohuslavice leží asi 8 km od Zlína v údolí potoka Březnice v nadmořské výšce 257 m. Celá obec se rozprostírá v malebném kraji a je zde krásný výhled na vesnici ze všech okolních kopců.

 

 

Základní informace:

 

Kontaktní a identifikační údaje: Oficiální název: Bohuslavice u Zlína

Adresa: Obec Bohuslavice u Zlína 185, 763 51

Telefon: 577 991 001 obec Bohuslavice

Fax: 577 991 337 obec Bohuslavice

E-mail: bohuslaviceuzl@quick.cz, podatelna@bohuslaviceuzlina.cz ou@bohuslaviceuzlina.cz, starosta@bohuslaviceuzlina.cz

IČ: 00283789

Číslo účtu: KB, a.s. 4727-661/0100

Datová schránka: kzybw3i

 

Statistické údaje

 

Počet částí:  1

Katastrální výměra 830 ha

Nadmořská výška: 260 - 464 m n. m.

Počet obyvatel: 795

Průměrný věk: 39,7

Pošta: ano

Zdravotnické zařízení: ne (1x týdně praktický lékař)

Policie: ne

Škola: ano

Vodovod: ne

Plynofikace: ano

Kanalizace (ČOV): ne

MS Křiby mnohokráte děkuje obci, paní starostce a zastupitelům za podporu a přízeň. Děkujeme !