Akce 2011

HONY MS KŘIBY 2011

xx.xx.2011 - NAHÁŇKA (Bohuslavice zatáčky)

12.11.2011 - BŘEZNICKÝ HON (ADIP)

03.12.2011 - BOHUSLAVICKÝ HON (STABOS)

xx.xx.2011 - NAHÁŇKA (Bohuslavice zatáčky)

17.12..2011 - NAHÁŇKA (PŮVODNĚ REGULAČNÍ HON) (u obecního úřadu Bohuslavice)

xx.xx.2011 - ŠTĚPÁNSKÁ NATLÁČKA

Plán schůzí MS KŘIBY Bohuslavice - Březnice

 

 

DATUM

ZAČÁTEK HODIN

PROGRAM SCHŮZE

 

 

 

29. dubna 2011

18:00

Schůze výboru

 

19:00

Členská schůze

 

 

1. Zahájení, schválení zápisu

 

 

2. Vyhodnocení členské schůze

 

 

3. Zpráva z jednání honebního společenstva

 

 

4. Informace o zaplacení pojistek – chaty, traktory

 

 

5. Pošta, organizační záležitosti, chovatelská přehlídka

 

 

6. Informace o případných škodách způsobených zvěří

 

 

 

27. května 2011

18:00

Schůze výboru

 

19:00

Členská schůze

 

 

1. Zahájení, schválení zápisu

 

 

2. Zpráva mysliveckého hospodáře

 

 

3. Průběžná zpráva předsedy MS

 

 

4. Projednání akcí brigádnické činnosti v r. 2011

 

 

5. Pošta, organizační záležitosti, možnost akce pro školní děti

 

 

 

24. června 2011

18:00

Schůze výboru

 

19:00

Členská schůze

 

 

1. Zahájení, schválení zápisu

 

 

2. Zpráva mysliveckého hospodáře

 

 

3. Průběžná zpráva členů Myslivecké stráže

 

 

4. Průběh brigádnické činnosti, opravy mysliveckých zařízení

 

 

5. Pošta, organizační záležitosti, zajištění brigádnické činnosti v letním období, organizační zajištění akce Rozloučení s létem 20.8

 

 

 

26. srpna 2011

18:00

Schůze výboru

 

19:00

Členská schůze

 

 

1. Zahájení, schválení zápisu

 

 

2. Zpráva mysliveckého hospodáře

 

 

3. Zpráva jednatele o plnění usnesení s VČS

 

 

4. Průběžná zpráva finančního hospodáře

 

 

5. Kontrolní zpráva předsedy KRK

 

 

6. Kontrolní zpráva předsedy MS o opravách mysliveckých zařízení

 

 

7. Pošta, organizační záležitosti

 

 

 

30. září 2011

18:00

Schůze výboru

 

19:00

Členská schůze

 

 

1. Zahájení, schválení zápisu

 

 

2. Zpráva mysliveckého hospodáře, návrh plánů honů

 

 

3. Informace o finančním příspěvku od členů

 

 

4. Zpráva předsedy MS

 

 

5. Pošta, organizační záležitosti, zajištění Hubertské mše

 

 

 

28. října 2011

18:00

Schůze výboru

státní svátek

19:00

Členská schůze

 

 

1. Zahájení, schválení zápisu

 

 

2. Zpráva mysliveckého hospodáře

 

 

3. Komplexní vyhodnocení brigádnické činnosti

 

 

4. Upřesnění termínu honů, zajištění občerstvení, zajištění pozvání hostů, rozpis úklidu po honech

 

 

5. Pošta, organizační záležitosti

 

 

 

listopad 2011

18:00

Schůze výboru - Termín bude určen dle potřeby

 

 

Program bude upřesněn dle potřeby

 

 

 

27. ledna 2012

18:00

Schůze výboru

 

19:00

Členská schůze

 

 

1. Zahájení, schválení zápisu

 

 

2. Zpráva mysliveckého hospodáře, odlov zvěře 2011

 

 

3. Zpráva myslivecké stráže

 

 

4. Kontrola zaplacení čl. příspěvků členy

 

 

5. Informace z honebního společenstva, příprava kontroly fin. Hospodaření pro VČS

 

 

 

24. února 2012

18:00

Schůze výboru

 

 

1. Zahájení, schválení zápisu

 

 

2. Podkladové materiály pro zprávy pro VČS

 

 

3. Stručné seznámení s obsahem zprávy pro VČS

 

 

4. Zajištění pozvání členů, honců a ostatních hostů

 

 

5. Zajištění občerstvení pro VČS – konkrétně, kdo co zajistí

 

 

6. Pošta, organizační záležitosti

 

 

 

 

 

Termíny Brigád MS KŘIBY Bohuslavice - Březnice

 

24. dubna 2011 v 7:00 u myslivecké chaty

08. května 2011 v 7:00 u myslivecké chaty

22. května 2011 v 7:00 u myslivecké chaty

12. června 2011 v 7:00 u myslivecké chaty

26. června 2011 v 7:00 u myslivecké chaty

10. července 2011 v 7:00 u myslivecké chaty

24. července 2011 v 7:00 u myslivecké chaty

14. srpna 2011 v 7:00 u myslivecké chaty

04. září 2011 v 7:00 u myslivecké chaty

18. září 2011 v 7:00 u myslivecké chaty

02. října 2011 v 7:00 u myslivecké chaty

23. října 2011 v 7:00 u myslivecké chaty

 

Výroční členská schůze 2012

sobota 17.3.2011 nebo 24.3.2011 ve 14. hodin

 

Stáhnout terminy schuzi a brigád 2011.pdf (716,8 kB)

Proběhlé akce

 

20.06.2011 - Dětský den

18-20.06.2011 - Výstava trofejí

20.08.2011 - Přátelské myslivecké posezení u ohně

17.03.2012 - Výroční členská schůze

24.02.2011 - Členská schůze a schůze výboru

27.01.2011 - Členská schůze a schůze výboru

19.11.2011 - Hubertská zábava

28.10.2011 - Členská schůze a schůze výboru

23.10.2011 - Brigáda

16.10.2011 - 2. zpívaná a troubená Svatohubertská mše

02.10.2011 - Brigáda

30.09.2011 - Členská schůze a schůze výboru

18.09.2011 - Brigáda

04.09.2011 - Brigáda

26.08.2011 - Členská schůze a schůze výboru

20.08.2011 - Přátelské myslivecké posezení u táboráku - rozloučení s létem

14.08.2011 - Brigáda

24.07.2011 - Brigáda

10.07.2011 - Brigáda

26.06.2011 - Brigáda

24.06.2011 - Členská schůze a schůze výboru

20.06.2011 - Dětský den

18-19.06.2011 - Výstava trofejí MS Křiby

16.06.2011 - Poľovnictvo a myslivost Bratislava

12.06.2011 - Brigáda

27.05.2011 - Členská schůze a schůze výboru

22.05.2011 - Brigáda

18.05.2011 - Natura VIVA 2011

08.05.2011 - Brigáda - 2. jarní úklid Bohuslavic

07.05.2011 - Chovatelská přehlídka trofejí Zádveřice

01.05.2011 - Brigáda - 1. jarní úklid Březnice

29.04.2011 - Členská schůze a schůze výboru

19.03.2011 - Výroční členská schůze a schůze výboru

28.01.2011 - Členská schůze a schůze výboru

a mimoto spousty mimořádných brigád, úklidů, rozvozů krmení, příprav na Svatohubertské mše, na Hubertskou zábavu a jiné ..... desítky a stovky hodin všech našich členů