HUBERTSKE LETO 2014

MS KŘIBY

www.facebook.com/MS-K%C5%98%C3%8DBY-Bohuslavice-B%C5%99eznice-zs-103189921226018/

Hubertská zábava 2014

Hubertská zábava 2014

Hubertská zábava 2014 V listopadu 2014 bude (samozřejmě) další, v pořadí už čtvrtá Hubertská zábava. Hrát bude kapela Milenium, bude dost dobrého vínečka i piva, bude také srnčí gulášek a pečený divočák a na šťastlivce čeká bohatá tombola, samozřejmě...

Hubertské slavnosti

Hubertské slavnosti

08.07.2014 10:37
Hubertské slavnosti Myslivecké sdružení Kříby Bohuslavice - Březnice uspořádalo dne 28.6.2014 Hubertské slavnosti pro přátele myslivosti a občany našich a okolních obcí. Slavnost začala již v dopoledních hodinách, kdy v obecním lese proběhla mše svatá, kterou celebroval místní farář...

AKCE MS KŘIBY 2014

Upozorňujeme všechny členy, že členské schůze se konají vždy v 19.00 hod,

a jednání výborů v 18.00 hod.

Datum členské schůze________ Program členské schůze

24.dubna

 1. Zahájení, schválení zápisu

 2. Vyhodnocení výroční členské schůze-dlskuze,připomínky

 3. Zpráva zjednání honebního společenstva

 4. Informace o zaplacení pojistek - chaty, traktory

 5. Informace o chovatelské přehlídce,pošta, organizační záležitosti

 6. Informace o případných škodách způsob.zvěří

30.května

 1. Zahájení, schválení zápisu

 2. Zpráva mysliveckého hospodáře

 3. Projednání akcí brigádnické činnosti v r. 2014

 4. Zajištění akce s mládeží zákl.škol,případně chovatelská přehlídka sdružení

 5. Organizační záležitosti, pošta

27.června

 1. Zahájení, schválení zápisu z min.čl. schůze

 2. Zpráva mysl.hospodáře

 3. Průběžná zpráva členů Myslivecké stráže

 4. Průběh brigádní činnosti, opravy krmných zařízení,posedů

 5. Zajištění brig.činnosti v letním období

 6. Pošta, organizační zajištění Akce "Rozloučení s létem"

/u myslivecké chaty/

29. srpna

 1. Zahájení - schválení zápisu

 2. Zpráva mysliveckého hospodáře

 3. Zpráva jednatele o plnění usnesení s VČS

 4. Kontrolní zpráva předsedy KRK MS Křiby

 5. Pošta, organizační věci, postup v opravách zařízení

26.září

 1. Zahájení - kontrola zápisu

 2. Zpráva mys.hospodáře, návrh termíny honů

 3. Kontrolní zpráva fin.hospodáře, fin.příspěvky od členů

 4. Zpráva předsedy včetně brig.činnosti

 5. Organizační zajištění Hubertské mše v Bohuslavicích, rozdělení úkolů, zajištění Hubertské zábavy v Bohuslavicích

31.října

 

 1. Zahájení, schválení zápisu

 2. Zpráva mysliveckého hospodáře, konečné termíny honů na drobnou zvěř

 3. Komplexní vyhodnocení brigádnické činnosti

 4. Zajištění občerstvení na honech, pozvání hostů, zajištění úklidu po honech

 5. Organizační věci, pošta, Hubertská zábava a pod.

 1. Kontrola platnosti zbroj.průkazů členů MS

30.ledna 2015

 1. Zahájení, schválení zápisu

 2. Zpráva mysl.hospodáře, odlov zvěře 2014

 3. Zpráva myslivecké stráže o kontrole zimního přikrmování zvěře, sčítání zvěře v honitbě

 4. Informace fin.hospodáře a stanovisko KRK

 1. Kontrola zaplacení pojistek,traktor,vlek,chata,dotace

25.února 2015

 1. Zahájení - kontrola zápisu z čí.schůze

 2. Podkladové zprávy pro VCS v roce 2015

 3. Zajištění pozvání členů a hostů

 4. Zajištění občerstvení pro VCS

 5. Pošta

 
 

Výroční členská schůze MS Křiby se uskuteční - v únoru 2015 (21.2-28.2)

Termín se rozhodne na členské schůzi v lednu !

 

PLÁNOVANÉ BRIGÁDY 2014 :

13. a 27.dubna

11.a 25.května

8. a 29.června

13. a 27.července

17.srpna

14.a 28.září

12.a 26.října

Sraz na všechny brigády je vždy v 7.00 hod. u myslivecké chaty !!

Pokud se uskuteční mimořádná brigáda, po projednání výborem, se svolá telefonicky

 

Kromě spousty brigád (plánovaných i mimořádných) a spousty schůzí nás letos mimo jiné čeká :

 

Dětský den

Měsíc myslivosti

Přátelské posezení u táboráku - rozloučení s létem

Svatohubertská mše v Bohuslavicích a myslivecký den - 27.10.2014

Svatohubertská zábava

Zajištění krmiva

Hony a natláčky

a spousty jiné práce a radostíKromě spousty brigád (plánovaných i mimořádných) a spousty schůzí nás letos mimo jiné čeká :

 

Výroční členská schůze 22.3.2014 je už za námi.

Chovatelská přehlídka trofejí ulovené v lovecké sezóně 2013 se uskuteční ve MS Dolní-Horní Lhota ve dnech 10.-12.5.2014
Kynologické akce nejen OMS Zlín

Střelecké akce nejen OMS Zlín

MYSLIVOST 2014 - FLORIA KROMĚŘÍŽ - 12. 4. 2014 - 13. 4. 2014 -1. ročník celostátní prodejní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství

Na Výstavišti Floria Koměříž se uskuteční Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v okrese Kroměříž v roce 2013. Bude vystaveno několik set trofejí

Výstava Natura VIVA 21. - 25. 5. 2014 

Výstava SILVA REGINA 30.3. - 3.4. 2014     

Výstava v Bratislavě - Myslivosť a priroda - ta už v lednu 2014 proběhla

Hubertský den - Dětský den spojený se Svatohubertskou mší, výstavou trofejí, měsícem myslivosti a jinými radostmi, prostě myslivecký DEN - 28.6.2014

Přátelské posezení u táboráku - rozloučení s létem - snad

Svatohubertská zábava

Zajištění krmiva

Hony a natláčky

a spousty jiné práce a radostí.


Společné akce MS Kříby 2014 - 2015.

 

          25.10.2014  - Naháňka

            8.11.2014 -   Hon Březnice    

           22.11.2014 -   Hon Bohuslavice

            6.12.2014 -  Hubertská zábava

           13.12.2014 -  Naháňka

           20.12.2014 -  Regulační hon Bohuslavice, Březnice,

                                případně naháňka.

           26.12.2014 -   Naháňka

           10.1.  2015 -   Naháňka

            21.2. 2015 -   Výroční schůze MS

                                    ( předběžný termín)