AKCE MS KŘIBY 2015

Upozorňujeme všechny členy, že členské schůze se konají vždy v 19.00 hod,

a jednání výborů v 18.00 hod.

Datum členské schůze________ Program členské schůze

24.dubna

 1. Zahájení, schválení zápisu

 2. Vyhodnocení výroční členské schůze-dlskuze,připomínky

 3. Zpráva zjednání honebního společenstva

 4. Informace o zaplacení pojistek - chaty, traktory

 5. Informace o chovatelské přehlídce,pošta, organizační záležitosti

 6. Informace o případných škodách způsob.zvěří

29.května

 1. Zahájení, schválení zápisu

 2. Zpráva mysliveckého hospodáře

 3. Projednání akcí brigádnické činnosti v r. 2014

 4. Zajištění akce s mládeží zákl.škol,případně chovatelská přehlídka sdružení

 5. Organizační záležitosti, pošta

26.června

 1. Zahájení, schválení zápisu z min.čl. schůze

 2. Zpráva mysl.hospodáře

 3. Průběžná zpráva členů Myslivecké stráže

 4. Průběh brigádní činnosti, opravy krmných zařízení,posedů

 5. Zajištění brig.činnosti v letním období

 6. Pošta, organizační zajištění Akce "Rozloučení s létem"

/u myslivecké chaty/

28. srpna

 1. Zahájení - schválení zápisu

 2. Zpráva mysliveckého hospodáře

 3. Zpráva jednatele o plnění usnesení s VČS

 4. Kontrolní zpráva předsedy KRK MS Křiby

 5. Pošta, organizační věci, postup v opravách zařízení

25.září

 1. Zahájení - kontrola zápisu

 2. Zpráva mys.hospodáře, návrh termíny honů

 3. Kontrolní zpráva fin.hospodáře, fin.příspěvky od členů

 4. Zpráva předsedy včetně brig.činnosti

 5. Organizační zajištění Hubertské mše v Bohuslavicích, rozdělení úkolů, zajištění Hubertské zábavy v Bohuslavicích

30.října

 

 1. Zahájení, schválení zápisu

 2. Zpráva mysliveckého hospodáře, konečné termíny honů na drobnou zvěř

 3. Komplexní vyhodnocení brigádnické činnosti

 4. Zajištění občerstvení na honech, pozvání hostů, zajištění úklidu po honech

 5. Organizační věci, pošta, Hubertská zábava a pod.

 1. Kontrola platnosti zbroj.průkazů členů MS

29.ledna 2016

 1. Zahájení, schválení zápisu

 2. Zpráva mysl.hospodáře, odlov zvěře 2014

 3. Zpráva myslivecké stráže o kontrole zimního přikrmování zvěře, sčítání zvěře v honitbě

 4. Informace fin.hospodáře a stanovisko KRK

 1. Kontrola zaplacení pojistek,traktor,vlek,chata,dotace   
Výroční členská schůze MS Křiby se uskuteční - v únoru 2016

Termín se rozhodne na členské schůzi v lednu !

 

PLÁNOVANÉ BRIGÁDY 2015 :

19.dubna

10.a 31.května

7. a 21.června

12. a 26.července

9 a 23.srpna

6.a 27.září

11.října

Sraz na všechny brigády je vždy v 7.00 hod. (bohužel) u myslivecké chaty !!

Pokud se uskuteční mimořádná brigáda, po projednání výborem, se svolá telefonicky

 

Kromě spousty brigád (plánovaných i mimořádných) a spousty schůzí nás letos mimo jiné čeká :

 

Dětský den

Chovatelská přehlídka trofejí ulovené v lovecké sezóně 2014
Kynologické akce nejen OMS Zlín

Střelecké akce nejen OMS Zlín

MYSLIVOST 2015 - FLORIA KROMĚŘÍŽ - 11. 4. 2015 - 12. 4. 2015 -2. ročník celostátní prodejní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství

Na Výstavišti Floria Koměříž se uskuteční Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v okrese Kroměříž v roce 2014. Bude vystaveno několik set trofejí

Výstava Natura VIVA 19. - 24. 5. 2015 

Výstava SILVA REGINA 3.4. - 7.4. 2015     

Výstava v Bratislavě - Myslivosť a priroda - 

Hubertský den - Dětský den - červer

Přátelské posezení u táboráku - rozloučení s létem - snad

Svatohubertská zábava

Zajištění krmiva

Hony a natláčky

a spousty jiné práce a radostí.

Společné akce MS Kříby 2014 – 2015.

 

          25.10.2014  - Naháňka

            8.11.2014 -   Hon Březnice    

           22.11.2014 -   Hon Bohuslavice

            6.12.2014 -  Hubertská zábava

           13.12.2014 -  Naháňka

           20.12.2014 -  Regulační hon Bohuslavice, Březnice,

                                případně naháňka.

           26.12.2014 -   Naháňka

           10.1.  2015 -   Naháňka

 

            21.2. 2015 -   Výroční schůze MS

                                    ( předběžný termín)