Termíny akcí OMS Zlín na rok 2015

7.1. opravná písemná zkouška hospodářů budova OMS Zlín
22.1. opravná ústní zkouška hospodářů budova OMS Zlín
4.2. školení OZ budova OMS Zlín
5.2. školení OZ Valašské Klobouky
7.2. začátek nového kurzu adeptů budova OMS Zlín
8.2. školení adeptů budova OMS Zlín
14.2. školení adeptů budova OMS Zlín
15.2. školení adeptů budova OMS Zlín
21.2. školení adeptů budova OMS Zlín
22.2. školení adeptů budova OMS Zlín
28.2. konzultace adeptů budova OMS Zlín
7.3. školení adeptů budova OMS Zlín
8.3. školení adeptů budova OMS Zlín
22.3. zkoušky adeptů budova OMS Zlín
27.3. sběr trofejí KD Bylnice
28.3. hodnocení trofejí KD Bylnice
28.3. Veřejný závod-jarní střílení (AT) střelnice OMS Zlín
11.4. okresní přebor malorážkou (K4M) střelnice OMS Zlín
23.4. sněm sboru zástupců OMS Zlín ZDV Fryšták
26.4. svod psů OMS Zlín - střelnice Vršava
29.4. opravná zkouška adeptů budova OMS Zlín
2.5. velký standard (K4M) střelnice OMS Zlín
9.5. okresní přebor brokem (LK,AT) střelnice OMS Zlín
16.5. zkoušky vloh (MP,VP) MS Tečovice
16.5. celostátní přebor LK 4x20 střelnice OMS Zlín
23.5. okresní kolo ZST budova OMS Zlín
30.5.-1.6. chovatelská přehlídka Bylnice
31.5. podzimní zkoušky (MP,VP) MS Tečovice
6.6. Velká cena města Zlína (LK 4x20) střelnice OMS Zlín
8.8. speciální zkoušky z vodní práce MS Lukov
19.-20.9. norování uměla nora OMS Zlín
26.9. velký standard (K4M) střelnice OMS Zlín
27.9. lesní zkoušky MP MS Hvozdná
3.10. univerzální trap 75 terčů střelnice OMS Zlín
10.10. barvářské zkoušky honičů MS Hvozdná
30.12. 99 zlínských terčů střelnice Vršava
    
    
Klubové akce: Retriever club 
24.5. podzimní zkoušky MS Hvozdná
28.9. lesní zkoušky  MS Hvozdná
28.10. podzimní zkoušky MS HvozdnáTermíny akcí OMS Zlín na rok 2015


Kynologické akce:
Svod psů                                26.4.   Střelnice OMS Zlín
Zkoušky vloh (MP,VP)             16.5.   MS Tečovice
Lesní zkoušky  MP                  27.9.   MS Hvozdná  
Podzimní zkoušky (MP, VP)  31.5.   MS Tečovice
Zkoušky z vodní práce           8.8.    MS Lukov
Norování                             19.-20.9.   Střelnice OMS Zlín-umělá nora
Barvářské zkoušky honičů   10.10.   MS Hvozdná
IHB          do 2015   po dohodě s vůdcem
 
Klubové akce - Retriever club
Podzimní zkoušky                 24.5.   Hvozdná
Lesní zkoušky                       28.9.   Hvozdná
Podzimní zkoušky               28.10.   Hvozdná

Sběr trofejí:                           27.3.   KD Bylnice                             
Hodnocení trofejí:                 28.3.   KD Bylnice   
Chovatelská přehlídka:   30.5. -1.6. Bylnice

Střelecké akce:
Veřejný závod -Jarní střílení (AT 3x25, finále)                28.3.
! Okresní přebor malorážkou (K4M)-velký standard       11.4.
! Velký standard (K4M)                                                     2.5.
Okresní přebor brokem (LK,AT) dva samostatné závody  9.5.  
Velké cena města Zlína (LK 4x20,finále)                         6.6.
Celostátní přebor LK 4x20                                              16.5. 
! Velký standard (K4M)                                                   26.9.
Univerzální trap 75 terčů                                                3.10.
99 zlínských terčů                                                         30.12.
! tři závody, které se budou hodnotit dohromady, viz propozice

V letních měsících, každý pátek od 16 hodin cvičná střelba na střelnici OMS Zlín (LK,AT).

Kurz adeptů
• začátek nového kurzu adeptů                                        7.2.  Budova OMS Zlín
• (přihlášky do 6.2. přijímá sekretariát OMS Zlín)
• zkoušky adeptů                                                            22.3.  Budova OMS Zlín
• opravná zkouška adeptů                                              29.4.  Budova OMS Zlín
 
• opravná písemná zkouška hospodářů                           7.1.  Budova OMS Zlín
• opravná ústní zkouška hospodářů                               22.1.  Budova OMS Zlín

Sněm sboru zástupců OMS Zlín                                    23.4.  ZDV Fryšták

Okresní kolo ZST                                                           23.5.  Budova OMS Zlín

Školení k novému OZ                                                      4.2.  Budova OMS Zlín
Školení k novému OZ                                                      5.2.  Valašské Klobouky  
(přihlášky do konce ledna 2015 přijímá sekretariát OMS Zlín)

Kynologické akce: Svod psů          26.4.   Střelnice OMS Zlín

Zkoušky vloh (MP,VP)                   16.5.   MS Tečovice

Lesní zkoušky  MP                         27.9.   MS Hvozdná  

Podzimní zkoušky (MP, VP)           31.5.   MS Tečovice

Zkoušky z vodní práce                     8.8.   MS Lukov

Norování                                     19.-20.9.   Střelnice OMS Zlín-umělá nora

Barvářské zkoušky honičů         10.10.   MS HvozdnáI

HB                                             do 2015   po dohodě s vůdcem 

Klubové akce - Retriever club

Podzimní zkoušky                             24.5.   Hvozdná

Lesní zkoušky                                   28.9.   Hvozdná

Podzimní zkoušky                           28.10.   Hvozdná

Sběr trofejí:                                       27.3.   KD Bylnice                             
Hodnocení trofejí:                             28.3.   KD Bylnice   
Chovatelská přehlídka:               30.5. -1.6. Bylnice

Střelecké akce:
Veřejný závod -Jarní střílení (AT 3x25, finále)                 28.3.
! Okresní přebor malorážkou (K4M)-velký standard        11.4.
! Velký standard (K4M)                                                      2.5.
Okresní přebor brokem (LK,AT) dva samostatné závody 9.5.  
Velké cena města Zlína (LK 4x20,finále)                           6.6.
Celostátní přebor LK 4x20                                               16.5. 
! Velký standard (K4M)                                                    26.9.
Univerzální trap 75 terčů                                                  3.10.
99 zlínských terčů                                                           30.12.
! tři závody, které se budou hodnotit dohromady, viz propozice

V letních měsících, každý pátek od 16 hodin cvičná střelba na střelnici OMS Zlín (LK,AT).

Kurz adeptů
• začátek nového kurzu adeptů                                         7.2.  Budova OMS Zlín
• (přihlášky do 6.2. přijímá sekretariát OMS Zlín)
• zkoušky adeptů                                                             22.3.  Budova OMS Zlín
• opravná zkouška adeptů                                               29.4.  Budova OMS Zlín
 
• opravná písemná zkouška hospodářů                             7.1.  Budova OMS Zlín
• opravná ústní zkouška hospodářů                                 22.1.  Budova OMS Zlín

Sněm sboru zástupců OMS Zlín                                      23.4.  ZDV Fryšták

Okresní kolo ZST                                                             23.5.  Budova OMS Zlín

Školení k novému OZ                                                         4.2.  Budova OMS Zlín
Školení k novému OZ                                                         5.2.  Valašské Klobouky  
(přihlášky do konce ledna 2015 přijímá sekretariát OMS Zlín)