Termíny honů a natláček 2013-2014

9.11.2013 - společný hon Březnice

23.11.2013 - společný hon Bohuslavice

14.12.2013 - regulační hon Březnice  Bohuslavce

Jestlže bude málo zvěře, nebude regulační hon pořádán a tomto termínu (14.12.2013) bude naháňka

 

19.10.2013 - Naháňka sraz Javorník

26.12.2013 - Naháňka, sraz Hrančky 

11.1.2014 - Naháňka, sraz Hrančky

 

Hospodář MS Křby s vyhrazuje svolat v případě potřeby i neplánované naháňky

Akce 2013

AKCE MS KŘIBY 2013

 

Upozorňujeme všechny členy, že členské schůze se konají vždy v 19.00 hod,

a jednání výborů v 18.00 hod.

Datum členské schůze________ Program členské schůze

26.dubna

 1. Zahájení, schválení zápisu

 2. Vyhodnocení výroční členské schůze-dlskuze,připomínky

 3. Zpráva zjednání honebního společenstva

 4. Informace o zaplacení pojistek - chaty, traktory

 5. Informace o chovatelské přehlídce,pošta, organizační záležitosti

 6. Informace o případných škodách způsob.zvěří

31.května

 1. Zahájení, schválení zápisu

 2. Zpráva mysliveckého hospodáře

 3. Projednání akcí brigádnické činnosti v r. 2012

 4. Zajištění akce s mládeží zákl.škol,případně chovatelská přehlídka sdružení

 5. Organizační záležitosti, pošta

28.června

 1. Zahájení, schválení zápisu z min.čl. schůze

 2. Zpráva mysl.hospodáře

 3. Průběžná zpráva členů Myslivecké stráže

 4. Průběh brigádní činnosti, opravy krmných zařízení,posedů

 5. Zajištění brig.činnosti v letním období

 6. Pošta, organizační zajištění Akce „Rozloučení s létem“

/u myslivecké chaty/

30. srpna

 1. Zahájení - schválení zápisu

 2. Zpráva mysliveckého hospodáře

 3. Zpráva jednatele o plnění usnesení s VČS

 4. Kontrolní zpráva předsedy KRK MS Křiby

 5. Pošta, organizační věci, postup v opravách zařízení

27.září

 1. Zahájení - kontrola zápisu

 2. Zpráva mys.hospodáře, návrh termíny honů

 3. Kontrolní zpráva fin.hospodáře, fin.příspěvky od členů

 4. Zpráva předsedy včetně brig.činnosti

 5. Organizační zajištění Hubertské mše v Bohuslavicích, rozdělení úkolů, zajištění Hubertské zábavy v Bohuslavicích

25.října

 

 1. Zahájení, schválení zápisu

 2. Zpráva mysliveckého hospodáře, konečné termíny honů na drobnou zvěř

 3. Komplexní vyhodnocení brigádnické činnosti

 4. Zajištění občerstvení na honech, pozvání hostů, zajištění úklidu po honech

 5. Organizační věci, pošta, Hubertská zábava a pod.

 1. Kontrola platnosti zbroj.průkazů členů MS

31.ledna 2014

 1. Zahájení, schválení zápisu

 2. Zpráva mysl.hospodáře, odlov zvěře 2013

 3. Zpráva myslivecké stráže o kontrole zimního přikrmování zvěře, sčítání zvěře v honitbě

 4. Informace fin.hospodáře a stanovisko KRK

 1. Kontrola zaplacení pojistek,traktor,vlek,chata,dotace

28.února 2014

 1. Zahájení - kontrola zápisu z čí.schůze

 2. Podkladové zprávy pro VCS v roce 2013

 3. Zajištění pozvání členů a hostů

 4. Zajištění občerstvení pro VCS

 5. Pošta

 

 

 

Výroční členská schůze MS Křiby se uskuteční - v březnu

Termín se rozhodne na členské schůzi v lednu !

 

PLÁNOVANÉ BRIGÁDY 2013 :

28.dubna

18.srpna

12.a 26.května

8.a 22.září

9. a 23.června

6.a 27.října 14. a 28.července

Sraz na všechny brigády je vždy v 7.00 hod. u myslivecké chaty !!

Pokud se uskuteční mimořádná brigáda, po projednání výborem, se svolá telefonicky

 

Kromě spousty brigád (plánovaných i mimořádných) a spousty schůzí nás letos mimo jiné čeká :

 

Mimořádná schůze k rekonstrukci a modernizaci myslivecké chaty - 22.2.2013

Výroční členská schůze 16.3.2013

Chovatelská přehlídka trofejí ulovené v lovecké sezóně 2012 se uskuteční ve Vizovicích ve dnech 18.-20.5.2013
Zřejmě rekonstrukce Myslivecké chaty

Kynologické akce nejen OMS Zlín

Střelecké akce nejen OMS Zlín

Výstava Natura VIVA

Výstava SILVA REGINA

Výstava v Bratislavě - Myslivosť a priroda

Dětský den

Měsíc myslivosti

Přátelské posezení u táboráku - rozloučení s létem

Svatohubertská mše v Březnici - 27.10.2013

Svatohubertská zábava

Zajištění krmiva

Hony a natláčky

a spousty jiné práce a radostí.